Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

10 marca 2017


Konsultacje w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

Od piątku 10 marca 2017 roku rozpoczęły się zarządzone przez Prezydenta Miasta Radomska konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomsku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/141/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

Zapraszamy mieszkańców miasta do zgłaszania swoich uwag i wniosków dotyczących projektu uchwały.

Konsultacje potrwają od 10 marca 2017 roku do 3 kwietnia 2017 r.

Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne:
-   w Wydziale Rozwoju  Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, II piętro pokój 202 oraz w Biurze Podawczym na parterze, w godzinach od 8:00 do 15:00,
-    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska (www.bip.radomsko.pl) w zakładce „Konsultacje społeczne”.
Poniżej do pobrania dokumenty:

Wypełnione formularze można złożyc osobiście w biurze podawczym lub przesłać na adres e-mailowy: rewitalizacja@radomsko.pl

Pliki do pobrania:

Projekt uchwały
Formularz konsultacyjny