Zapraszamy poetów przed debiutem do nadsyłania wierszy

16 lipca 2018


Jeszcze przez niespełna dwa tygodnie można nadsyłać wiersze w pierwszym etapie X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza. Termin mija 1 sierpnia.

W jubileuszowym konkursie może wziąć udział każdy poeta przed debiutem. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 5 wierszy własnego autorstwa, które nie były nigdy publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, stronach internetowych, e-bookach ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Nagrodą główną w konkursie jest druk nagrodzonych utworów w formie tomiku poetyckiego. Ogłoszenie laureata nastąpi w październiku 2018 r. podczas Różewicz Open Festiwal.

Organizatorami konkursu są: Miasto Radomsko i Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Regulamin konkursu