Zaproszenie na promocję "Zeszytów Radomszczańskich"

6 października 2016


Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku zaprasza na promocję XII tomu „Zeszytów Radomszczańskich”, która odbędzie się w niedzielę 9 października o godz. 17.00 w galerii muzeum.

Publikacja ukazała się dzięki dotacji na realizację zadania publicznego w 2016 r. udzielonej przez:
- Starostwo Powiatowe w Radomsku (Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – Publikacja XII tomu „Zeszytów Radomszczańskich”);
 - Miasto Radomsko (Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych przedstawiających historię Radomska – Publikacja „Zeszytów Radomszczańskich” t. XII).

 

Spis treści:

MARTA GUDOWSKA
Tryptyk „Rodzina Marii” ze Stobiecka Miejskiego – problem proweniencji dzieła
GRZEGORZ MIECZYŃSKI
Radomsko w „Kurjerze Warszawskim” z lat 1894-1914 – wypisy prasowe
ROBERT SIKORSKI
Przed Wielką Wojną. Radomsko z lat 1912-1914 w „Gońcu Częstochowskim”
GRZEGORZ MIECZYŃSKI
Raport Oddziału Wywiadowczego Departamentu Wojskowego NKN o stosunkach w mieście Radomsku i powiecie z 1915 r.
TOMASZ ANDRZEJ NOWAK
Sprawozdanie samorządu miejskiego za okres od 1 kwietnia 1917 do dnia 31 maja 1918 r.
ANDRZEJ LGOCKI
Obóz narodowy w Radomsku w Drugiej Rzeczpospolitej (cz. III)
AGNIESZKA PODOLSKA
50 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Bogwidzowy (1965-2015)
TOMASZ ANDRZEJ NOWAK
10 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku (2005-2015)
PAWEŁ DUDEK
Fotokronika działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego w Radomsku

Okładka Zeszyty Radomszczańskie