Zdobądź pieniądze na lepszy start!

31 października 2018


Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach konkursu pn. „OWES NA LEPSZY START – REGION” edycja 2019 ogłasza nabór na pakiety rozwojowe dla grup inicjatywnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej.

W ramach pakietu rozwojowego grupa inicjatywna/organizacja pozarządowa otrzymuje:

  • wsparcie doradcy rozwojowego przez okres 10 miesięcy;
  • szkolenie z zakresu zakładania organizacji oraz prowadzenia księgowości;
  • wyjazd na wizycie studyjnej minimum 1 przedstawiciela grupy/organizacji
  • mikrowsparcie w kwocie 5 000,00 zł na swój rozwój;
  • możliwość skorzystania z doradztwa specjalistycznego: prawnego, księgowego, finansowego

Mikrowsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów rozwoju instytucjonalnego grupy nieformalnej lub organizacji – szkolenia zespołu/kadry, zakup sprzętu, zrealizowania działań (np. warsztatów) jako pilotażowych działań budujących doświadczenie organizacji w obszarze działalności ekonomicznej, usługi promocyjne i marketingowe i inne. Okres realizacji działań w projekcie to max. 10 miesięcy – od  01.01.2019 r. do 31.10.2019 r.

Wnioski należy składać wyłącznie drogą mailową na adres mhibner@opus.org.pl. w terminie od 29.10.2018 do 25.11.2018 do godziny 23:59.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Łódź, ul. Narutowicza 8/10, tel. (42) 207 73 39; 509 899 449; fax: (42) 207 73 38 - poprzez umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie doradcze, mailowo lub telefonicznie.

Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie: http://opus.org.pl/konkursowes-na-lepszy-start-region-edycja-2019/

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „OWES wsparcie rozwoju ES 2018-2020”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020).