Zespół ds. Problemów Sieci Drogowej o poprawie bezpieczeństwa w mieście

13 grudnia 2016


Podczas dzisiejszego posiedzenia Zespołu ds. Problemów Sieci Drogowej omówiono m.in. sprawę poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego i Tysiąclecia.

Wygląda na to, że niebezpieczne skrzyżowanie ulicy Wyszyńskiego i Tysiąclecia może wkrótce stać się bezpieczniejsze. Władze miasta oraz przedstawiciele powiatu doszli bowiem do wniosku, iż najlepszym rozwiązaniem kolizyjnego skrzyżowania będzie wybudowanie sygnalizacji świetlnej.

- Po przeprowadzeniu analiz i rozpatrywaniu różnych wariantów, jak chociażby wyniesienie skrzyżowania czy zamontowanie urządzeń spowalniających ruch lub zamontowanie sygnalizacji świetlnej, uznaliśmy, że budowa sygnalizacji będzie optymalnym rozwiązaniem. Sygnalizacja jest najszybsza do realizacji i spełnia oczekiwania ze względu na poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu – zauważa zastępca prezydenta Jacek Belka.

Jutro (14 grudnia) Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ma podjąć decyzję o realizacji przedsięwzięcia oraz formie jego finansowania.

Członkowie zespołu wspomnieli także - w kontekście ostatnich zdarzeń drogowych z udziałem pieszych  -  o problemie niebezpiecznych przejść dla pieszych, m.in. na ul. Brzeźnickiej w rejonie Miejskiego Domu Kultury.

- Będziemy zwracać się pisemnie do GDDKiA o zamontowanie azylu na tym przejściu dla pieszych. Takie rozwiązanie jest szybkie w zamontowaniu oraz demontażu. W przypadku realizacji ronda będzie można przenieść instalację i wykorzystać ją na innym fragmencie drogi krajowej znajdującym się na terenie miasta – podkreśla Jacek Belka.

Zwrócono także uwagę na niewidoczne pasy przejścia dla pieszych na ul. Krasickiego. Przedstawiciel starostwa zapewnił, że „zebra” w najbliższym możliwym terminie zostanie odmalowana.

Poza tym poruszony został temat rozbudowy miejskiego monitoringu.

- Pierwszym problemem, który musimy rozwiązać jest skomunikowanie  budynku Urzędu Miasta przy ul. Tysiąclecia z budynkiem przy ul.  Reymonta. Pozwoli nam to również na pociągniecie światłowodu w kierunku ul. Targowej i dalej w kierunku tzw. „wielorybka” , przy  którym sygnał monitoringu jest przesyłany drogą radiową. To rozwiązanie w praktyce się nie sprawdziło, dlatego doprowadzimy tam światłowód, aby kamery, które tam są,  były funkcjonalne – zaznacza sekretarz miasta Jan Suwart.

Przy okazji będzie możliwość umieszczenia dodatkowej kamery na rondzie na skrzyżowaniu ul. Targowej i Krakowskiej. Będzie to odpowiedź na zapotrzebowanie, jakie zgłosiła radomszczańska policja .

- Chodzi o kontrolę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta. Zamontujemy tam nowoczesną kamerę, która będzie rozpoznawała numery rejestracyjne. Taka kamera była testowana na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Narutowicza. Kolejnym etapem będzie umieszczenie kamery w okolicach banku przy ul. Leszka Czarnego i ul. Piastowskiej. W kolejnych latach chcielibyśmy, aby część monitoringu miejskiego umieścić po drugiej stronie torów,  np. przy ul. Brzeźnickiej na skrzyżowaniu z Batorego czy rondzie na fragmencie obwodnicy – wyjaśnia sekretarz.

To tylko kilka spraw poruszanych podczas dzisiejszego posiedzenia. Dzięki całorocznej współpracy członków Zespołu, którzy reprezentują: miasto, powiat, GDDKiA, KPP, środowisko taksówkarzy i inne, udało się rozwiązać wiele problemów związanych z komunikacją w Radomsku.