Zieleń a infrastruktura miejska - panel dyskusyjny w bibliotece

14 lutego 2020


"Czemu drzewa wywołują takie emocje?", "Czy zawsze i za wszelką cenę należy chronić drzewa?" i w końcu "Czy można pogodzić inwestycje w mieście z dobrem przyrody?" - takie pytania padały w czwartek, 13 lutego, w Miejskiej Bibliotece Publicznej podczas panelu zorganizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta.

Oprócz prezydenta Jarosława Ferenca i przewodniczącego Rady Miejskiej Rafała Dębskiego, w dyskusji udział wzięli Natalia Michalska reprezentująca Młodzieżową Radę, członek Radomszczańskiego Alarmu Smogowego Ewa Kuśmierczyk, radomszczański dendrolog Ernest Rudnicki i wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek w roli niezależnego eksperta.

Moderatorami byli - przedstawiciel MRM Mateusz Patalan i dziennikarz Gazety Radomszczańskiej Janusz Kucharski. Dyskusja w przeważającej części była spokojna i merytoryczna. Z biegiem czasu zdania stawały się coraz bardziej zbieżnie i na ostatnie pytanie - czy można pogodzić inwestycje w mieście z dobrem przyrody? - wszyscy paneliści odpowiedzieli zgodnie "tak".

O tym jak pogodzić inwestycje w mieście z dobrem przyrody najwięcej do powiedzenia mieli wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek i prezydent Jarosław Ferenc. Prezydent Ferenc stawia na zrównoważony rozwój infrastruktury i zieleni. Wskazał jednak, że miasto boryka się z wieloma zaniedbaniami, które były popełniane na przestrzeni wielu lat. Jednym z nich była zabudowa doliny Radomki, która zaburzyła kanał napowietrzania miasta. W niektórych miejscach również zieleń rozplanowano tak, że w dużym stopniu uniemożliwia dostosowanie istniejącej infrastruktury miejskiej do dzisiejszych standardów i potrzeb mieszkańców, dlatego potrzebny jest konkretny plan zakładający dalszy rozwój miasta i uwzględniający rolę zieleni w mieście - taki jak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i strategia miasta. Miasto jest właśnie w trakcie sporządzania takich dokumentów i prezydent, korzystając z okazji, zapraszał mieszkańców do partycypacji przy ich tworzeniu.

- Jak chcemy żeby pod kątem zieleni miejskiej wyglądało miasto? Po to dokumenty takie jak strategia i standardy utrzymania zieleni zostały w Łodzi utworzone - mówił łódzki samorządowiec - Jeżeli ktoś zapyta zatem "czy Radomsko ma taki dokument?", to jeśli nie, nie trzeba od razu krytykować lokalnych samorządowców. Trzeba powiedzieć, że dopiero od kilku lat dorabiamy się w Polsce tego typu dokumumentów. Zaczynają naturalnie największe miasta...

Galeria