Zła jakość powietrza

21 stycznia 2019


Na terenie Radomska nastąpiło przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (200μg/m 3 – wartość 24-godzinna).

W związku z prognozowanymi przez IMiGW podobnymi warunkami meteorologicznymi w najbliższych dniach występuje ryzyko utrzymania się przekroczeń. Jest tez ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu w powietrzu (PA=300μg/m3).

Zalecenia dla mieszkańców szczególnie wrażliwych (osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby w wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży) w przypadku przekroczenia PM10 200μg/m oraz dla wszystkich mieszkańców w przypadku przekroczenia PA=300μg/m3:

a) unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,

b) zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,

c) unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,

d) korzystanie z porad medycznych.

 

Pozostałe zalecenia:

a) korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,

b) wspólne podróżowanie,

c) korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,

d) stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości,

e) stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, polegających na:

- skutecznym (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) uszczelnianiu okien i drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych),

- nieprzegrzewaniu budynków,

- odsłonięciu grzejników, w celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji ciepłego powietrza,

- oszczędności wody ciepłej,

- w dni słoneczne, szczególnie bezwietrzne, odsłanianiu żaluzji lub rolet w oknach, w celu umożliwienia nagrzania pomieszczeń przez promieniowanie słoneczne,

- po zapadnięciu zmroku spuszczanie żaluzji i zasłanianie okien, przy jednoczesnym niezakrywaniu grzejników,

- szybkie wietrzenie pomieszczeń, przy szeroko otwartych oknach i zamkniętych zaworach termostatycznych,

f) zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu,

g) ograniczenie spalania w kominkach, (nie dotyczy budynków, których jednym źródłem ciepła jest ogrzewanie kominkowe),

h) stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,

i) ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści.

 

10 rad, jak chronić dziecko przed zanieczyszczonym powietrzem:

1. Sprawdzaj jakość powietrza. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska podają na swoich stronach internetowych ostrzeżenia, gdy stężenie zanieczyszczeń jest bezpośrednio groźne dla zdrowia.

2. Zachęcaj dziecko, aby oddychało przez nos. To naturalny filtr powietrza.

3. Podawaj dziecku napoje. Część zanieczyszczeń przyklei się do wilgotnych ścianek gardła zamiast trafić do płuc.

4. W dni, gdy stężenie zanieczyszczeń powietrza jest wysokie, dziecko powinno zostać w domu. Wyjścia na zewnątrz ogranicz do koniecznego minimum.

5. Gdy tylko możesz, wyjeżdżaj z dzieckiem poza miasto. Nawet krótka przerwa od wdychania zanieczyszczonego powietrza ma pozytywny wpływ na zdrowie.

6. Unikaj podróżowania z dzieckiem w godzinach szczytu. Jadąc samochodem wybieraj mniej ruchliwe trasy. Zamknij okna w samochodzie a wentylacje ustaw na obieg zamknięty.

7. Spacerując lub jeżdżąc na rowerze z dzieckiem unikaj ruchliwych ulic. Poruszajcie się jak najdalej od krawężnika - największe stężenie zanieczyszczeń jest bezpośrednio w pobliżu jezdni.

8. Jeżeli okna mieszkania wychodzą na ulicę, w godzinach szczytu trzymaj je zamknięte.

9. Jeżeli to możliwe, urządź pokój dziecka w pomieszczeniu, którego okna nie wychodzą na ruchliwą ulicę.

10. Zadbaj o odpowiednią dietę. Pożywienie powinno być bogate w witaminy A, C i E oraz selen pomagające organizmowi neutralizować nadmiar wolnych rodników. Wolne rodniki powstają w wyniku m.in. oddychania zanieczyszczonym powietrzem i przyczyniają się do rozwoju astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Aktualny stan jakości powietrza:

www.wios.lodz.pl
www.powietrze.lodzkie.pl
www.powietrze.gios.gov.pl