Złote Gody

14 stycznia 2017


W sobotę 14 stycznia br. w Urzędzie Miasta Radomska odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Medale wręczał Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc z udziałem przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomsku Jacka Gębicza, który przekazał jubilatom legitymacje otrzymane z Kancelarii Prezydenta RP.

Uroczystość poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku Małgorzata Morawska, która w swoim przemówieniu podkreśliła, że  "nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki". 

Medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymało 9 par małżeńskich:

Pani Elżbieta Bira i Pan Adam Bira

Pani Zenobia Dziadkiewicz i Pan Ryszard  Dziadkiewicz

Pani Barbara Jasiorowska i Pan Krzysztof Jasiorowski

Pani Zofia  Kaczmarczyk i Pan Włodzimierz Kaczmarczyk

Pani Stefania  Makowska i Pan Stefan Makowski

Pani Janina Renik i Pan Jerzy  Renik

Pani Krystyna  Sterczewska i Pan Józef Sterczewski

Pani Maria Szwed i Pan Marek  Szwed

Pani Maria  Zielińska i Pan Stefan Zieliński

 Państwo Zenobia i Ryszard Dziadkiewiczowie  obchodzą natomiast 60., diamentową rocznicę ślubu.
Jubileusz Złotych Godów uświetnił koncert Pani Elżbiety Dudy-Fajkowskiej i Pana Piotra Grabasa.

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku prosi wszystkich małżonków obchodzących w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłoszenia tego faktu do USC. Ułatwi to terminowe wystąpienie o przyznanie medali do Kancelarii Prezydenta RP.