Złote i diamentowe gody

1 lipca 2017


W Urzędzie Miasta Radomska odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale wręczał Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc, a wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Artur Werner przekazał jubilatom legitymacje z Kancelarii Prezydenta RP.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Radomsku Małgorzata Morawska w swoim przemówieniu podkreśliła, że ,,...Nie sztuką jest pokochać, sztuką wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, dokonał wielkiej sztuki...”

Specjalnym medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odznaczonych zostało 7 par małżeńskich:  

Halina Lewandowska i Kazimierz Lewandowski

Bogusława Kępa i Edward Kępa

Halina Kozieł i Adam Kozieł

Wiesława Mruklik i Lech Mruklik

Zdzisława Rybak i Jan Rybak

Wacława Stawczyk i Zdzisław Stawczyk

Alicja Spałka i Stanisław Spałka.

Małżonkowie Wacława i Zdzisław Stawczykowie obchodzili 60. – diamentową - rocznicę ślubu.

Jubileusz „ Złotych Godów” uświetnił koncert Beaty Garbarz-Hebdy i Pawła Hebdy.

 

Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku prosi wszystkich małżonków obchodzących w tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego o zgłoszenie tego faktu do USC. Ułatwi to terminowe wystąpienie o przyznanie medali do Kancelarii Prezydenta RP.