Zmiana Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów

1 grudnia 2017


Podczas dzisiejszych obrad Miejskiej Rady Seniorów z funkcji przewodniczącej rady zrezygnowała Maria Wrona. Jej miejsce zajęła nowa radna Sabina Szyller.

Obrady rozpoczęto przyjęciem sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Seniorów. Podczas rozmowy zaproszona na sesję kierownik Centrum Aktywności Społecznej, Wioletta Marcinkowska przekazała radnym informację o trwających przygotowaniach do włączenia Radomska do grona miast honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora.

Radni przyjęli także rezygnację z członkostwa w Radzie dotychczasowej przewodniczącej Marii Wrony. Członkowie Rady wraz z Prezydentem Miasta Radomsko Jarosławem Ferencem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Więckiem podziękowali Marii Wronie za dotychczasową pracę w Radzie oraz aktywne działanie na rzecz radomszczańskiego środowiska seniorów. Podczas posiedzenia przyjęto ślubowanie od nowej radnej Sabiny Szyller, która w jednomyślnym głosowaniu została Przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów.