Zmiany organizacyjne w UM

4 lutego 2019


Dziś prezydent Jarosław Ferenc podczas konferencji prasowej omówił zmiany w Regulaminie Organizacyjnym urzędu miasta. Utworzono m.in. dwie nowe komórki: Referat Planowania Przestrzennego oraz Biuro Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta.

- Podczas kampanii wyborczej zapowiadałem, że chcę w urzędzie miasta utworzyć nowe komórki, które wzmocnią nasze działania w niektórych obszarach, głównie planowania przestrzennego, ale także pozyskiwania środków zewnętrznych. Dziś tak się stało, podpisałem zarządzenie zmieniające Regulamin Organizacyjny, w którym z Wydziału Rozwoju Miasta zostały wydzielone dwie nowe komórki: Referat Planowania Przestrzennego pozostający częścią Wydziału Rozwoju Miasta oraz Biuro Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta - wyjaśnił prezydent Jarosław Ferenc.

Prezydent podczas spotkania z dziennikarzami przedstawił nową naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, którą została Joanna Zabłocka-Błasiak. Pani naczelnik rozpoczęła pracę 1 lutego. Głównym zadaniem postawionym przed nową naczelnik jest skrócenie okresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Referatem Planowania Przestrzennego kierować będzie Magdalena Kwarta, natomiast Biurem Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta Karolina Brzozowska-Dymus. Do zadań Biura, które podlega bezpośrednio Skarbnikowi Miasta będzie należało pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, przygotowanie miasta do nowej perspektywy finansowania unijnego na lata 2020 - 2027 oraz przygotowanie dokumentów strategicznych do roku 2030.