Zmiany w budżecie

24 kwietnia 2019


Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej radni dokonali m.in. zmian w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zdecydowano o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski oraz przyznano dofinansowanie na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego z ulicą Tysiąclecia.

Ponad 2 miliony złotych zabezpieczono na wykup gruntów niezbędnych do przebudowy miejskich dróg: Kolbego, Kraszewskiego, Spacerowej oraz budowy parkingu przy ulicy Reymonta.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej w skrzyżowaniu ulicy Tysiąclecia i ulicy Wyszyńskiego w kwocie 150 tysięcy złotych. Jak wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc, sygnalizacja świetlna będzie w pełni zautomatyzowana dzięki czemu sterować będzie ruchem w zależności od jego natężenia. Takie rozwiązane poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania.

Ważnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały o przekazaniu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu nowoczesnych autobusów, na których zakup miasto otrzymało blisko 9 milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwsze autobusy przyjadą do Radomska już w tym tygodniu.

Podjęto również uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie remontu i renowacji XVIII–wiecznej dzwonnicy bramnej przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego przy klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku w kwocie 20 tysięcy złotych oraz dotacji na prace konserwatorskie przy Grobowcu rodziny Soczołowskich, usytuowanym na Cmentarzu Starym w Radomsku w wysokości 30 tysięcy złotych.

Decyzją radnych zwiększono kwotę przeznaczoną na 5. edycję Budżetu Obywatelskiego do 1 300 000 zł oraz maksymalny koszt jednego zadania do 750 000 zł.