Zmiany w budżecie miasta

25 sierpnia 2017


Podczas dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej radni dokonali zmian w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono kwotę planowanego wkładu własnego na realizację zadania „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego – Etap II” do 250 tysięcy złotych.

Radni dokonali też zmian w budżecie miasta, przesunięto środki na budowy i rozbudowy miejskich dróg, m.in. ul. Glinianej, Św. Rozalii i Kraszewskiego. Dodatkowo zabezpieczono środki finansowe na zakup samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych oraz na wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek.