Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów MPK

25 października 2016


Zmiana rozkładu jazdy autobusów MPK od 1 listopada 2016:

linia nr 1:
•       kurs z godz. 8:00 z Kamieńska na godz. 8:10
•       przesunięcie kursów dodatkowych w środy i piątki:
        z godz 8:10 na 7:36 oraz z godz. 11:30 na 11:00

linia nr 3:
•    likwidacja  kursu o godz. 8:06 ze Stobiecka Miejskiego
•    kurs z ul. Jagiellońskiej z godz. 20:00 przesunięty na godz. 19:30
•    kurs ze Stobiecka Miejskiego z godz. 20:30 przesunięty na godz. 20:10

linia nr 4:
•    kurs z ul. Jagiellońskiej z godz. 17:50 przesunięty na godz. 17:30

linia nr 5:
•    kurs z Piaszczyc z godz. 5:07 przesunięty na godz. 4:54
•    kurs z Piaszczyc z godz. 6:07 przesunięty na godz. 6:02
•    kurs ze Stobiecka Miejskiego z godz. 11:16 przez ul. Batorego

linia nr 8:
•    kurs z placu 3 Maja z godz. 13:34 przesunięty na godz. 13:45
•    kurs z ul. Jagiellońskiej z godz. 14:18 przesunięty na godz. 14:33
•    kurs z ul. Jagiellońskiej z godz. 15:16 przesunięty na godz. 15:25
•    likwidacja kursu  o godz. 18:30 z ul Jagiellońskiej

linia nr 12:
•    kurs z ul. Jagiellońskiej z godz. 6:30 przesunięty na godz. 6:20
•    kurs z Dobryszyc z godz. 7:10 przesunięty na godz. 7:00
•    kurs z ul. Jagiellońskiej z godz. 20:50 do likwidacji ze względu na bardzo niską frekwencję
•    kurs z Bartodziej z godz. 21:40 do likwidacji ze względu na bardzo niską frekwencję
•    wprowadzony dodatkowy kurs o godz. 19:40 z ul. Jagiellońskiej w niedziele i święta
•    wprowadzony dodatkowy kurs o godz. 20:10 z Bartodziej w niedziele i święta

linia nr 33:
- likwidacja (połączenia alternatywne linia nr 3)