Zutylizowano 41 ton odpadów z azbestem

29 listopada 2019


Jak co roku mieszkańcy Radomska mogli skorzystać z programu usuwania azbestu „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu  Miasta Radomska”.

W 2019 roku zadanie realizowane było z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który udzielił na ten cel dotacji w wysokości 89,01 %  wartości ogólnej zadania tj.  11 444,00 PLN. Wartość ogólna zadania wynosiła 12 857,18 PLN netto.

Zakres obejmował odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych budynków znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Radomska. W 2019 roku zutylizowano ponad 41 ton odpadów zawierających azbest.