Życzenia dla policjantów

21 lipca 2017


Dziś w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku z okazji Święta Policji odbyła się uroczysta zbiórka. Policjanci otrzymali odznaczenia, awanse na wyższe stopnie oraz podziękowania za trudną i często niebezpieczną służbę.

W uroczystości wzięli udział  m.in. zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Dariusz Walichnowski, Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc, Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku Łukasz Więcek, Sekretarz Miasta Jan Suwart, zastępca Starosty Powiatowego Robert Zakrzewski, a także wójtowie z gmin powiatu radomszczańskiego.

Podczas dzisiejszej uroczystości trzech funkcjonariuszy z KPP Radomsko zostało odznaczonych medalami. Złotą odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku mł. insp. Dariusz Szulc, brązową odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał asp. sztabowy Robert Banaszczyk oraz kom. Janetta Wodzisławska.

58 funkcjonariuszy otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Zaproszeni goście podczas swoich wystąpień podkreślali, jak ważną rolę w życiu społecznym pełnią policjanci oraz to, że ich służba - niebezpieczna, pełna wyrzeczeń oraz trudnych przeżyć - jest często niedoceniana. Słowa uznania padły także do rodzin policjantów, które wspierają ich w pracy.

Prezydent Jarosław Ferenc dziękował radomszczańskim funkcjonariuszom za dobrą współpracę z miastem, która w ostatnim czasie bardzo się rozwinęła. Podkreślił, że wspólne, skoordynowane działania przyczyniają się do znacznej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Radomska.

Policjanci z KPP w Radomsku z okazji Święta Policji otrzymali od zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Dariusza Walichnowskiego kufer zawierający atrapy wszystkich znanych do tej pory rodzajów narkotyków i dopalaczy, które posłużą m.in. do przeprowadzania szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

Życzymy wszystkim funkcjonariuszom policji oraz pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Radomsku dużo siły i wytrwałości, udanych akcji oraz satysfakcji z wykonywania obowiązków służbowych, mocnego zdrowia, a także wyrozumiałości bliskich.