Brak szczepionek w hurtowniach spowodował opóźnienie realizacji programu szczepień przeciwko grypie dla radomszczan powyżej 60 roku życia. Wyłoniony przez miasto wykonawca zadania, przystąpi do realizacji, gdy szczepionki będą dostępne.

10 sierpnia 2020 r. Miasto Radomsko podpisało umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku na wykonanie zadania publicznego „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku powyżej 60 roku życia" i przeznaczyło na ten cel 20 500,00 zł. Program szczepień przeciwko grypie skierowany jest do mieszkańców Radomska, którzy ukończyli 60 rok życia oraz są zameldowani w naszym mieście. Zainteresowanie szczepieniami wśród seniorów jest duże, lecz niestety z powodu ograniczenia dostępności szczepionek na rynku, nie jest możliwe przeprowadzenie ich zgodnie z planem.

- Zamówiliśmy szczepionki zgodnie z zawartą umową na realizację szczepień przeciwko grypie. Niestety, do chwili obecnej, nie otrzymaliśmy ani jednej partii szczepionki. Otrzymaliśmy wyłącznie informację, że firma zajmująca się dystrybucją szczepionki, nie może zapewnić jej dostawy w ilości przez nas zamówionej, co wynika ze znacznego zainteresowania w tym roku szczepionkami oraz ograniczonej ich ilości przeznaczonej przez producenta do sprzedaży na rynku polskim - wyjaśnia Jerzy Skwira, dyrektor SPZOZ PRO FAMILIA w Radomsku.

Problem ze zdobyciem szczepionek ma zasięg ogólnopolski. Eksperci podnoszą, że szczepienia przeciw grypie są szczególnie istotne w sezonie 2020/2021, w którym występuje też zagrożenie wirusem Covid-19.

Problem z realizacją zamówień preparatów potwierdza również hurtownia zajmująca się dystrybucją szczepionki.

- Na obecną chwilę nie możemy zapewnić dostawy szczepionki. Powodem jest zwiększone zainteresowanie szczepionkami przeciwko grypie wynikające z pandemii Covid-19 oraz ograniczonej ilości przeznaczonej przez producenta do sprzedaży na rynku polskim w sezonie 2020/2021. W przypadku otrzymania od producenta dodatkowych partii szczepionki, w miarę możliwości, będziemy realizować zamówienia – informuje dział marketingu.

O kolejnych etapach realizacji zadania będziemy informować na bieżąco.