Biuro Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta

Symbol: FFS
Telefon: 44 685 44 77 
Miejsce urzędowania: pok. 211, 212
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30, wtorek do 17.00

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta

Karolina Brzozowska-Dymus - kierownik

strategia@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 77

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 72