Ciekawostki o Radomsku

Czy wiedzieliście, że :

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Radomsku pochodzi z roku 1243. Wówczas to w spisanym, właśnie w Radomsku, dokumencie książę Konrad Mazowiecki potwierdził akt nadania dla dominikanów w Płocku.

Najwcześniejsza wzmianka o kościele OO. Franciszkanów pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. znajduje się w "Liber beneficiorum " Jana Łaskiego, która podaje, że kościół wraz z klasztorem został uposażony ok. 1288 r. przez księcia Leszka Czarnego.

Konwent franciszkanów został ufundowany ok. 1286 r. w Brzeźnicy i następnie przeniesiony do Radomska.

Na przełomie XVII i XVIII wieku nastąpił upadek miasta spowodowany dwoma pożarami w roku 1624 i 1742 oraz wybuchem zarazy w roku 1710.

W okresie zaborów od 1793r. Radomsko znajdowało się pod zaborem pruskim. W roku 1807 miasto znalazło się w granicach departamentu kaliskiego Księstwa Warszawskiego; od 1815 r. było w granicach Królestwa Polskiego. Od 1837 r. miasto wchodziło w skład guberni kaliskiej, a następnie guberni piotrkowskiej.

W Radomsku został założony w 1816 roku Cmentarz żydowski, który znajduje się przy obecnej ul. Przedborskiej 196 (dawniej Świerczewskiego). W okazałym ohelu spoczywają cadycy z rodziny Rabinowiczów oraz członkowie ich rodzin. Cmentarz ma powierzchnię 2 hektarów i jest otoczony ceglanym murem. Zachowało się na nim kilka tysięcy nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1831roku.

W Noworadomsku w dniu 2 czerwca 1915 roku odbyło się, pod przewodnictwem Józefa Kowalskiego, pierwsze zebranie organizacyjne młodzieży podczas którego zawiązano Organizację Skautową w Radomsku. Organizacja powiększała się systematycznie,  jej pierwszym komendantem został Anastazy Bielanin, a sekretarzem drużyny wybrano Janinę Szaleyową.

Uwolnienie naszego miasta spod władzy okupanta nastąpiło już 7 listopada 1918 roku. Wówczas mieszkańcy Radomska (wtedy jeszcze Noworadomska), a wśród nich uzbrojeni członkowie POW ruszyli pod budynek wojskowej komendy austriackiej i zażądali natychmiastowego zwolnienia więźniów politycznych przetrzymywanych w miejscowym areszcie oraz złożenia broni przez wojsko. Żądania te wobec zdecydowanej postawy tłumu zostały spełnione i wkrótce garnizon armii austriackiej opuścił miasto. W wyniku tych działań skończyło się trwające 123 lat obce panowanie. Stąd też pierwszy dzień wolności był doniosłym przeżyciem dla mieszkańców.

Pierwszym honorowym obywatelem miasta Radomsko został Józef Piłsudski. Decyzję podjęto podczas obrad Rady Miejskiej w Radomsku w dniu 31 stycznia 1920 roku pod przewodnictwem burmistrza Walentego Starosteckiego.

W Radomsku 9 października 1921 roku urodził się Tadeusz Różewicz, wybitny poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta; 16 sierpnia 1924 roku urodził się Stanisław Różewicz, polski reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta. Obaj wraz ze starszym bratem Januszem  dzieciństwo i młodość spędzili w Radomsku.

1 września 1939 roku na Radomsko spadły pierwsze bomby. Podobnie jak większość miast polskich nie posiadało żadnej obrony przeciwlotniczej. Natomiast już 3 września około godz. 7.30 miasto zostało zajęte przez Niemców bez walki.

W dniu 28 stycznia 1964 r. zainaugurował swoją działalność radomszczański kabaret "Nietoperz". Wśród licznych sukcesów, które osiagnął podczas swej działalności warto podkreślić, że wgrudniu 1964 r. podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Małych Form Teatralnych we Wrocławiu otrzymał wyróżnienie za całokształt artystyczny programu, a w ocenie widowni okazał się lepszy od kabaretu "Hybrydy" (z Jonaszem Koftą i Janem Pietrzakiem).

Na radomszczańskim Cmentarzu „Starym” w 1992 roku z inicjatywy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Radomsku powstało lapidarium. Zostały w tym miejscu zgromadzone stare porzucone nagrobki, krzyże i tablice pamiątkowe. Pozostałości dawnych nagrobków umieszczono w murach starego cmentarza. Są to płyty z napisami nie tylko w języku polskim, ale także francuskim i rosyjskim.

 a liście produktów regionalnych i tradycyjnych województwa łódzkiego znajdują się : tatarczuch z Radomska (wpisany w dniu 4.11.2009r.) i radomszczańska zalewajka (wpisana w dniu 21.12.2009 r.).

Radomsko w dniu 18.06.2010r. wydało Dukat  Miejski, którego wizerunek był ściśle związany z Radomskiem. Na awersie znajdował się wizerunek świętej Jadwigi z pomnika usytuowanego w centrum miasta wraz z napisem „Honorowane do 31.12.2010” oraz nominał „6 Jadwiżek”. Rewers zdobił herb i nazwa miasta „Radomsko”.

20 czerwca 2010 roku podczas Dni Radomska ustanowiono rekord Polski w masowym piciu mleka przez słomkę z 250 mililitrowych opakowań. W ramach imprezy przeprowadzono konkurs sztafetowy trwający 9 minut i 22 sekund dla 102 uczestników podzielonych na 10 grup po 10 osób plus 2, którzy po wypiciu mleka wykrzykiwali "Hej! Mleko na 102!". Dopiero wtedy następny zawodnik mógł rozpocząć picie. Ogółem udział wzięło 1980 uczestników.

W Radomsku znajduje się najdłuższa drewniana ławka w Polsce, która mierzy dokładnie 94 metry, rekord został ustanowiony 19 czerwca 2011r. Ławka stoi w Parku Solidarności. Do jej wytworzenia radomszczańscy stolarze zużyli 421 metrów bieżących desek.

Mieszkańcy Radomska i okolic w dniu 23 czerwca podczas Dni Radomska 2013 organizowanych w Parku Solidarności pobili rekord Polski w tańcu "Gangnam style", który razem zatańczyły 1172 osoby. Wyczyn został wpisany do Polskiej Księgi Rekordów i Osobliwości.

Od 2 czerwca 2014 roku w Radomsku funkcjonuje pierwsze w Europie "Otwarte Muzeum Żydowskie" pod gołym niebem.  Składa się ono z 50 zamocowanych w     chodnikach kamiennych tablic o wymiarach 50 cm x 60 cm, na których umieszczono informację o miejscach, obiektach i wydarzeniach związanych z historią Żydów w naszym mieście.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Informacji i Promocji

Paulina Grabowska - Naczelnik
promocja@radomsko.pl

rzecznik@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 45 29

tel. +48 (44) 685 45 73

tel. +48 (44) 685 45 02

tel. +48 (44) 685 44 67

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72