Miasta partnerskie

Związek między miastami partnerskimi znajdującymi się w różnych krajach pozwala realizować cele związane z wymianą kulturalną, gospodarczą i informacyjną. Dzięki międzynarodowej współpracy miasta mogą m.in. uczyć się od siebie, przejmować dobre praktyki oraz uczestniczyć we wspólnych projektach dających każdemu z uczestników liczne korzyści. Obecnie Radomsko posiada pięć miast partnerskich: Makó (Węgry), Lincoln, (Wielka Brytania), Kiryat Bialik (Izrael) , Voznesensk (Ukraina) oraz Olaine (Łotwa).

Kiryat Bialik

Kiryat Bialik to blisko 40-tysięczne miasto leżące w Dolinie Zevulon w Zachodniej Galilei. Stanowi część aglomeracji miejskiej Krayot. Historia Kiryat Bialik sięga pierwszej połowy XX wieku, wówczas Żydowski Fundusz Narodowy zakupił ziemię, na której obecnie znajduje się miasto. Osada została założona 18 lipca 1934 roku przez żydowskich imigrantów z Niemiec.

W Kiryat Bialik znajduje się 6 szkół podstawowych i 3 szkoły średnie, w których ogółem uczy się ponad 6 tysięcy uczniów. Są tu także centra edukacji religijnej: Chabad House Sabinia Center i Chabad of Givat Harkafot. W mieście znajdują się liczne obiekty sportowe, w tym boiska do piłki nożnej i korty tenisowe, spośród których największym kompleksem sportowym jest ośrodek nazwany po pierwszym burmistrzu miasta - Tzvi Karliner. W północnej części miasta znajduje się strefa przemysłowa Tsur Shalom, w której działa około 600 zakładów i małych firm, zapewniających pracę i rozwijających infrastrukturę miasta.

Umowa o współpracy partnerskiej miast została podpisana 16 października 2011 roku w Radomsku. Przez 5 lat współpracy podjęto wiele inicjatyw mających na celu wzajemne przybliżenie obu kultur. Wśród istotnych wydarzeń należy wymienić wizyty młodzieży z Kiryat Bialik w 2012 oraz 2014-2018 r. w Radomsku, podczas których młodzi Izraelczycy poznawali historię oraz miejsca pamięci związane z Żydami polskiego pochodzenia. Wizyty te były też doskonałą okazją do integracji i wymiany kulturalnej podczas zorganizowanych przez gospodarzy imprez oraz gier i zabaw, w których udział brali też radomszczańscy uczniowie z Zespołów Szkolno-Gimnazjalnych nr 2, 3, 5 i 7. W 2017 roku zorganizowano również wizytę nauczycieli z pięciu radomszczańskich szkół podstawowych. Członkowie tej wymiany mieli możliwość uczestniczenia w lekcjach, oraz poznawania metod pracy dydaktycznej izraelskich kolegów.

Radomsko zawsze z zaangażowaniem i otwartymi ramionami przyjmowało delegacje z Kiryat Bialik, za co miasto partnerskie odpowiedziało równie miłym gestem, zapraszając młodych radomszczan do swojego miasta. W trakcie wymiany, która miała miejsce w 2015 roku, młodzież z Radomska, aktywnie zaangażowana we współpracę międzykulturową (ZSG nr 2, ZSG nr 3, ZSG nr 5 i ZSG nr 7) mieszkała w domach swoich rówieśników w Kiryat Bialik, co pozwoliło im na swobodną integrację oraz ułatwiało poznawanie izraelskiej kultury. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili szkołę w Kiryat Bialik oraz mieli okazję uczestniczyć w wielu wartościowych zajęciach edukacyjnych i artystycznych.

W 2018 roku na zaproszenie władz Radomska delegacja z Kiryat Bialik uczestniczyła w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

We wrześniu 2019 roku młodzież z Izraela wraz z opiekunami przyjechała do Radomska. Goście z partnerskiego miasta Kiryat Bialik przyjechali w ramach wymiany uczniowskiej i zamieszkali u polskich rodzin. Zorganizowane zostały liczne spotkania integracyjne. Goście zwiedzali Warszawę, radomszczańskie szkoły. Zorganizowano również wspólne wycieczki na zamek w Olsztynie, do Częstochowy, Wrocławia, Łodzi i Białego Brzegu. Rewizyta odbyła się w grudniu, uczniowie i nauczyciele z PSP nr 2, 4, 6, 7 i 9 w Radomsku podczas pobytu uczestniczyła w zajęciach sportowych, plastycznych oraz kulinarnych. Nie zabrakło także wycieczek do miasta Hajfa, Nazaretu oraz muzeum Yad Vashem w Jerozolimie.

Lincoln

Miasto Lincoln będące ośrodkiem administracyjnym hrabstwa Lincolnshire jest jednym z trzech najstarszych angielskich miast. Pierwsze ślady osadnictwa pochodzące z epoki żelaza datowane są na I wiek p.n.e. Obecnie Lincoln zamieszkuje ponad 93 tysiące mieszkańców.
Miasto to stanowi ważny ośrodek administracyjny, edukacyjny i usługowy z różnorodnym przemysłem, w którego skład wchodzą m.in. branże związane z nowoczesną technologią. Lincoln cieszy się też popularnością wśród turystów, którzy upodobali sobie średniowieczny zamek powstały na zbudowanych tam rzymskich umocnieniach oraz katedrę, w których kręcone były sceny do filmu Kod Leonarda.

Umowa intencyjna o partnerstwie miast została podpisana 16 czerwca 2006 roku. Od tego czasu odbyło się wiele spotkań przedstawicieli obu miast, które poświęcone były realizacji wspólnych projektów oraz wyznaczeniu nowych kierunków rozwoju współpracy.

Radomsko wraz z miastami partnerskimi z Węgier i Wielkiej Brytanii od kilku lat współpracuje w ramach różnorodnych projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Przez lata zaangażowały one kilkuset mieszkańców. Wszystkie miasta współpracowały przy projektach: „Golden ideas for creativity”, „Multifaced twin towns”, „Key to identity”, oraz „Handbook of positive European Citizen”, którego głównym punktem była integracja miast partnerskich, m.in. poprzez wymiany młodzieży celem edukacji i wzajemnego poznania kultury.

W ramach projektu  „Poradnik pozytywnego obywatela Europy” odbyła się wymiana międzynarodowa, podczas której młodzi radomszczanie wzięli udział w warsztatach i spotkaniach zorganizowanych u brytyjskiego partnera projektu w Lincoln. W wymianie obok młodzieży z Radomska uczestniczyli także przedstawiciele węgierskiego Makó i łotewskiego Olaine.  Podczas wymiany uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących głosu młodzieży, szkolnych samorządów, młodzieżowych rad miast oraz przeprowadzili w międzynarodowych grupach ankietę wśród mieszkańców miasta Lincoln. Młodzież spotkała się też Burmistrzem Lincoln oraz zwiedziła najważniejsze zabytki miasta.

Makó

Miasto partnerskie Makó leży na prawym brzegu rzeki Maruszy w południowo-wschodniej części Węgier w województwie Csongrád w pobliżu granicy z Rumunią. Umowa o współpracy partnerskiej miast została podpisana 13 czerwca 2003 roku. Wcześniej miasto stanowiło ważny punkt komunikacyjny regionu Csonád. Obecnie miasto liczy ok. 27.000 mieszkańców i jest centrum węgierskiego jeździectwa konnego – funkcjonuje tu najstarsza szkoła jazdy na Węgrzech. Tutejsze stadniny są obszarami chronionymi historycznie.W gospodarce miasta główną rolę odgrywa rolnictwo. Ma na to wpływ bardzo dobry klimat oraz urodzajne gleby. Makó słynie z uprawy cebuli i czosnku, które ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych, słodki smak i delikatny aromat znane są w całym kraju. Cebulę uprawia się w Makó od ponad 200 lat.

Makó posiada bogatą bazę turystyczną - warto odwiedzić jaskinię Meziadská, wioskę Meziad Bihor, jezioro Club, Klub wina regionu, Kąpielisko Kanjiza, Spa Rusanda-Melenci czy Zamek Dreamer. Bardzo ważnym obiektem w mieście jest kompleks basenów termalnych o łącznej powierzchni 13.000 m2 ,  który znajduje się w centrum miasta. W mieście działa Muzeum im. Józefa Attili, Dom Kultury – tzw. Dom Cebulowy (projektowany przez Imre Makovecza światowej sławy architekta węgierskiego) i Biblioteka Miejska. Od 1990 roku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Cebuli.

Podobnie jak w przypadku innych miast partnerskich, współpraca między Radomskiem a Makó polega na spotkaniach przedstawicieli obu miast oraz wymianie młodzieży w ramach europejskich projektów, m.in.: „Golden ideas for creativity”, „Multifaced twin towns”, „Key to identity”. Od rozpoczęcia współpracy w 2003 roku, odbyło się wiele spotkań władz obu miast, poświęconych wspólnym działaniom oraz wytyczaniu kierunku dalszej współpracy. W 2016 roku Radomsko wraz z miastem partnerskim podpisało deklarację współpracy międzynarodowej, której celem jest wzmocnienie wzajemnych relacji i współpracy w dziedzinach: kultury, edukacji, promocji regionu i turystyki, jak również wzajemnego wsparcia i rozwijania potencjału gospodarczego i stosunków handlowych.

Wkład w budowanie pozytywnych relacji między naszymi miastami mają również młodzi mieszkańcy Radomska i Makó - pierwsza wizyta radomszczańskich uczniów w Makó odbyła się we wrześniu 2013 roku w ramach projektu „Handbook of positive European Citizen”. W wyjeździe udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 7. Podczas wymiany, młodzież uczestniczyła w warsztatach oraz spotkaniach poświęconych równości płci, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. W ramach rewizyty młodzież z Makó gościła w Radomsku od 16 do 19 kwietnia 2014 roku. Podczas wizyty młodzież uczestniczyła w warsztatach artystycznych i integracyjnych, debacie oraz grze miejskiej, mającej na celu zaangażowanie uczestników do wspólnego działania i odkrywania tajemnic naszego miasta.

W 2018 roku przedstawiciele władz miasta partnerskiego wzięli udział w jubileuszowych obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Voznesensk

Miasto zostało założone w 1790 roku przez cesarzową Katarzynę II i nazwane na cześć chrześcijańskiego święta – Wniebowstąpienie (Voznesensk). Historia miasta sięga jednak XV wieku, kiedy na południowych obrzeżach współczesnego Voznesenska została zbudowana turecka twierdza Чичаклей.

Miasto liczy 36.000 osób i położone jest w południowej części Ukrainy w centrum regionu Nikołajew. Voznesensk znajduje się 140 km od Odessy. Przez miasto płynie dopływ rzeki Southern Bug – rzeka Mertvovod, która jest ważnym środkiem transportu i źródłem świeżej wody. W regionie występują minerały i liczne surowce: piasek, kamień, wapno, cegły i płyty, kamień dekoracyjny, gliny i granity. Miasto posiada charakter przemysłowy. Słynie z produkcji materiałów i wyrobów skórzanych, odzieży, mebli, butów. Podobnie jak w Radomsku, jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki Vozniesieńska, jest przemysł meblarski. Dobrze rozwinięty jest też rynek spożywczy. Na początku 2008 r. Rada Miasta Voznesensk otrzymała certyfikat międzynarodowego systemu jakości ISO 9001:2000.

Umowa o współpracy partnerskiej miast została podpisana 24 sierpnia 2004 roku w Voznesensku. W ramach współpracy partnerskiej miast w aspekcie kulturalnym oraz wymiany doświadczeń w czerwcu 2016 roku delegacja miasta Radomska uczestniczyła w obchodach 221. rocznicy powstania Voznesenska. Delegacja władz Voznesenska wraz z młodzieżą gościła z rewizytą podczas obchodów 750-lecia Miasta Radomska. Podczas wieczoru artystycznego zorganizowanego w dniu 17 czerwca 2016 roku radomszczanie oraz goście z miast partnerskich mogli podziwiać w Miejskim Domu Kultury mistrzowską grupę taneczną „Sports-acrobatic dance group Favorite” z Ukrainy.

W 2018 roku delegacja z miasta Voznesensk wzięła udział w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W 2019 roku zostały zorganizowane dwie wymiany uczniowskie. W marcu przez 10 dni, przebywała w Radomsku ukraińska młodzież z partnerskiego miasta Wozniesiensk i Jużnoukraińska, a od 4 do 14 września na Ukrainie gościli młodzi radomszczanie. Przez 10 dni grupa młodzieży z 8 szkół podstawowych w Radomsku mieszkała w Odessie, Oczakowie, Wozniesieńsku i Jużnoukraińsku.

W sierpniu około 40 soób z Radomska i ukraińskiego miasta Wozniesiensk uczestniczyło w warsztatach filmowych „Letnia Szkoła Filmowa”. Zajęcia odbywały się w galerii Muzeum Regionalnego, które wraz z Miastem Radomsko realizowało projekt dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury. Młodzież samodzielnie opracowała scenariusze i zrealizuje filmy na podstawie wiedzy zdobytej podczas warsztatów reżysersko-scenariuszowych.

Olaine

Gmina Miejska Olaine znajduje się w zachodniej części regionu Vidzeme, położonego w sąsiedztwie stolicy Łotwy, Rygi oddalonej tylko o 23 km. Przez gminę przebiegają dwie drogi o znaczeniu krajowym. Powierzchnia gminy wynosi 28,952.6 ha. Jest to jedyna gmina miejska na Łotwie, podzielona na dwie części oddalone od siebie o 1.3km, ale bez wyraźnie nakreślonej granicy. Liczba zarejestrowanych mieszkańców to ponad 20.500.

Większa część, bo aż 66% jest pokryta lasami, podczas gdy 20% to tereny użytku rolniczego. Co więcej, Gmina jest miejscem wydobycia piasku oraz torfu.

W skład Gminy Miejskiej Olaine wchodzi Miasto Olaine, które funkcjonuje jako ośrodek administracyjny Gminy oraz 21 okolicznych miejscowości.

Budowle industrialne są nieodłącznym elementem gminnego krajobrazu. Oprócz tego, można tu znaleźć sowieckie wielokondygnacyjne domy w miastach Olaine, Jaunolaine, oraz Stūnīši. Współczesne osiedla prywatnych domów położonych na terenach wiejskich rozrastają się w imponującym tempie.

Na przestrzeni lat, Gmina Miejska Olaine podpisała umowy partnerskie z kilkoma miastami: Karlskoga, Ödeshög, i Vadstena w Szwecji, Riihimäki w Finlandii oraz Radomsko.

Władze Olaine upatrują powodzenia w przyszłościowym rozwoju ekonomicznym, polepszaniu jakości środowiska oraz życia.

Umowa o współpracy partnerskiej miast została podpisana 2 czerwca 2018 roku w Radomsku.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Informacji i Promocji

Paulina Grabowska - Naczelnik
promocja@radomsko.pl

rzecznik@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 45 29

tel. +48 (44) 685 45 73

tel. +48 (44) 685 45 02

tel. +48 (44) 685 44 67

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72