Stawki podatków

Obecnie obowiązujące stawki podatków lokalnych w Radomsku (stan na 1 stycznia 2022)

 1. Budynki albo ich części użyte do celów mieszkaniowych (1m2) – 0,63 PLN
 1. Budynki lub ich części użyte do celów biznesowych (1m2)
  • o powierzchni do 2000,00 m2 włącznie – 23,65 PLN
  • o powierzchni powyżej 2000,00 m2 – 25,15 PLN
 1. Budynki użyte do celów w służbie zdrowia (1m2) – 4,76 PLN
 2. Garaże (1m2) – 6,82 PLN
 3. Budynki przeznaczone do innych celów (np. zajmowane przez organizacje pozarządowe) (1m2) – 6,82 PLN
 4. Budowle użyte do celów biznesowych (wartość w PLN) – 2%
 5. Grunty użyte do celów biznesowych (1m2) – 0,82 PLN
Stawki podatków na 2021 rok
Stawki podatków na 2020 rok

Stawki podatków na 2019 rok
Stawki podatków na 2018 rok
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72