Image

Stawki podatków

Obecnie obowiązujące stawki podatków lokalnych w Radomsku (stan na 9 stycznia 2020):

  1. Budynki albo ich części użyte do celów mieszkaniowych (1m2) – 0,57 PLN
  2. Budynki lub ich części użyte do celów biznesowych (1m2) – 21,18 PLN
  3. Budynki użyte do celów w służbie zdrowia (1m2) – 4,31 PLN
  4. Garaże (1m2) – 6,50 PLN
  5. Budynki przeznaczone do innych celów (np. zajmowane przez organizacje pozarządowe) (1m2) – 6,50 PLN
  6. Budowle użyte do celów biznesowych (wartość w PLN) – 2%
  7. Grunty użyte do celów biznesowych (1m2) – 0,72 PLN
Stawki podatków na 2020 rok
Stawki podatków na 2019 rok
Stawki podatków na 2018 rok
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: