Herb

Image

Opis herbu miasta: w polu błękitnym czerwona brama miejska z trzema wieżami, w niej krocząca postać rycerza, skierowana w prawo, barwy granatowej. W lewej ręce mała, owalna tarcza, która osłania środkową część ciała. W prawej ręce miecz wzniesiony nad głową. Prawa noga w wykroku. Na głowie ukazanej z profilu hełm bez ozdób. Pod stopami rycerza grunt żółty, wznoszący się w prawo.

Mur wokół bramy z zaznaczonym wątkiem ceglanym, prosto zakończony w połowie wysokości pola. Otwór bramy prostokątny, zamknięty łukiem odcinkowym. Nad murem z bramą trzy wieże (bez zaznaczonego wątku). Środkowa wieża większa od bocznych. Wieże dwukondygnacyjne zwieńczone trójzębnym krenelarzem. W dolnej kondygnacji wież jeden prostokątny otwór, w górnej po dwa prostokątne otwory.

Klejnot herbu to pięciopałkowa złota korona, nad nią trzy wieże barwy czerwonej (takie jak w godle, lecz bez otworów w dolnej kondygnacji). Każda z wież zakończona białym, strusim piórem odciętym od widza.

 Źródło:

Uchwała Nr XXI/168/08 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radomska, § 6, ust. 1

Uchwała Nr LVIII/440/10 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci i hejnału Miasta Radomsko

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Wydział Informacji i Promocji

Paulina Grabowska - Naczelnik
promocja@radomsko.pl

rzecznik@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 45 29

tel. +48 (44) 685 45 73

tel. +48 (44) 685 45 02

tel. +48 (44) 685 44 67

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72