Poziomy recyklingu

Informacja o osiągniętych przez Gminę - Miasto Radomsko poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do poziomów określonych w ustawie gminy dochodzą stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2020 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,01% (poziom wymagany - nie więcej niż 35%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 49,21% (poziom wymagany - co najmniej 50%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 97,69% (poziom wymagany - co najmniej 70%)

POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2019 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,01% (poziom wymagany - nie więcej niż 40%)

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 43,06% (poziom wymagany - co najmniej 40%)

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,96% (poziom wymagany - co najmniej 60%)

POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2018 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,00% (poziom wymagany - nie więcej niż 40%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 39% (poziom wymagany - co najmniej 30%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metadami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,46% (poziom wymagany - co najmniej 50%)

POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2017 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,00% (poziom wymagany - nie więcej niż 45%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 35,24% (poziom wymagany - co najmniej 20%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metadami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,51% (poziom wymagany - co najmniej 45%)

POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2016 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 24,71% (poziom wymagany - nie więcej niż 45%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 34,45% (poziom wymagany - co najmniej 18%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metadami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,97% (poziom wymagany - co najmniej 42%)

POZIOMY RECYKLINGU W ROKU 2015 KSZTAŁTOWAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 41,15% (poziom wymagany - nie więcej niż 50%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 30,45% (poziom wymagany - co najmniej 16%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezbieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,18% (poziom wymagany - co najmniej 40%)

Poziomy recyklingu w roku 2014 kształtowały się następująco:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 37,58% (poziom wymagany - nie więcej niż 50%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 36,16% (poziom wymagany - co najmniej 14%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 99,95% (poziom wymagany - co najmniej 38%)

Informujemy, że w roku 2013 Gmina - Miasto Radomsko osiągnęła:

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 25,74% (poziom wymagany - nie więcej niż 50%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 17,1% (poziom wymagany - co najmniej 12%)
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% (poziom wymagany - co najmniej 36%)

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska poziomach recyklingu w roku 2020:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 1,14%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 24,50%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 96,93%

REMONDIS Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,80%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 50,77%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska poziomach recyklingu w roku 2019:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,17%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 24,20%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

REMONDIS Sp. z o.o.

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 41,32%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska poziomach recyklingu w roku 2018:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,0%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 28,4%
   • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,1%

REMONDIS Sp. z o.o.

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 35,54%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska poziomach recyklingu w roku 2017:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 20,5%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,96%

REMONDIS Sp. z o.o.

 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 21,56%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska poziomach recyklingu w roku 2016:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 24,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 13,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

REMONDIS Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 23,7%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 18,01%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

ASA EKO POLSKA

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 23,49%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 66,36%

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska poziomach recyklingu w roku 2015:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 37,2%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 21,5%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

 

REMONDIS Sp. z o.o.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 0,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 16%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

Informacja o osiągniętych przez firmy odbierające odpady komunalne na terenie gminy Miasta Radomska  poziomach recyklingu w roku 2014:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

I kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,9 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 8,0%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

II kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 1,7 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 14,7%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

III kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 1,0 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 24,1%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

IV kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 1,4%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 7,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

REMONDIS Sp. z o.o.
I kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,3 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 27,9%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0%

II kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,3 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 14,8%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

III kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,5 %
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 14,6%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%

IV kwartał 2014r.

 • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,5%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 14,3%
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 0% 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Marzanna Proszowska - Naczelnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 (44) 685 44 96

Informacja na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji
tel. +48 (44) 685 45 01

Decyzje środowiskowe tel.
+48 (44) 685 44 98

Wycinka drzew, pielęgnacja tel.
+48 (44) 685 44 99