Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

 

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – Miasta Radomska

Uchwała Nr XXXII/342/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – Miasta Radomska

 

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXXII/343/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXXII/345/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy – Miasta Radomska

Uchwała Nr XXII/248/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy – Miasta Radomska

 

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XII/68/15 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi na terenie gminy – Miasta Radomska kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr XXXII/346/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi na terenie gminy – Miasta Radomska kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Marzanna Proszowska - Naczelnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 (44) 685 44 96

Informacja na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji
tel. +48 (44) 685 45 01

Decyzje środowiskowe tel.
+48 (44) 685 44 98

Wycinka drzew, pielęgnacja tel.
+48 (44) 685 44 99