Przedstawiamy listę organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na terenie Miasta Radomska, których projekty otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną w konkursie "Mikrogranty w Łódzkiem 2021 – edycja 2021" i zakwalifikowały się do otrzymania wsparcia finansowego w wysokości 5.000,00 zł.

 Są to: 

  1. Stowarzyszenie Spot Radomsko – „Gralnia” ,
  2. Radomszczańskie Towarzystwo Sportowe "SOKÓŁ" – „Sporty rakietowe potencjał dla każdego.”,
  3. Grupa nieformalna „Perspektywy” pod patronatem Stowarzyszenia Perspektywy – „Liga Szóstek”,
  4. Fundacja Kobiety Kobietom – „Poznaj swój kraj, poznaj swoją historię.”

 Program "Mikorogranty w Łódzkiem 2021" jest realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.