Prezentujemy krótkie zestawienie dotyczące ogólnopolskich konkursów dla organizacji pozarządowych, w których termin składania ofert upływa w lutym. Podmiotami ogłaszającymi są instytucje i organizacje, wspierające działania organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup działania.


1. FRSE: Program Edukacja - II nabór

(Nabór ofert do poniedziałku, 12 kwietnia br. - do godz. 16:00)

OPIS: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Nabór jest otwarty dla wniosków składanych w ramach 4 komponentów:

 • Komponent I –Profesjonalny rozwój kadry
 • Komponent II –Mobilność w szkolnictwie wyższym
 • Komponent III –Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego
 • Komponent IV –Współpraca instytucjonalna narzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 14 381 096 EUR.

SZCZEGÓŁY: https://education.org.pl/kategoria_naboru/ii-nabor/

 

2. Instytut POLONIKA

(Nabór ofert do czwartku, 15 kwietnia br. - do godziny 15.59).

OPIS: Instytut POLONIKA ogłasza konkurs na projekty w ramach programu: „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2021”. Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Chodzi nie tylko o obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., lecz także prowadzenie działań związanych z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

SZCZEGÓŁY: https://polonika.pl/co-nowego-/ruszyl-nabor-wnioskow-do-programu-polskie

 

3. POWER 4.1 Innowacje społeczne

(Nabór ofertdo czwartku, 15 kwietnia br.)

OPIS: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w celu wsparcia skalowania innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Wsparcie w ramach konkursu dedykowane jest podmiotom, które spełniają następujące warunki:

 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji społecznych (szkoły, uczelnie wyższe, centra kształcenia praktycznego);
 • zgłaszają się do konkursu tylko raz;
 • spełnianie wymogów finansowych w związku z projektem.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Przedsięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji społecznych. Polega on na przeprowadzeniu działań mających na celu poszerzenie kwalifikacji osób z grup docelowych; Wdrożenie społecznych innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce.

Grupę docelową, do której skierowany jest projekt, są uczniowie szkół ponadpodstawowych (branżowych, technikum) kształcących się w zawodach:

 • związanych z rolnictwem
 • w zawodzie kucharza
 • technologa drewna

lub studentów szkół wyższych na kierunku wzornictwo.

Przewidziano wsparcie dla rodzajów innowacji:

 • w zawodzie związanym z rolnictwem jest to “AgroEko Lab”,
 • w zawodzie kucharza “EkoLogika. Sztuka roślinnego gotowania”,
 • dla technologów drewna i studentów wzornictwa jest przeznaczona innowacja “Projektowanie rzemieślników”.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia strategii skalowania wymienionych innowacji, wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji projektu i określi sposób dotarcia z informacją do przedstawicieli instytucji. W ramach konkursu można sfinansować 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

SZCZEGÓŁY: https://www.power.gov.pl/nabory/1-368/?fbclid=IwAR37GXhRsfMBElDKCvmrVyu6f4hlxpQS7Q-yKkHxNX5SRhzvnUTLnX_rtN4

 

4. Fundusz Patriotyczny

(Nabór ofert do soboty, 24 kwietnia br.)

OPIS: Z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 25 marca 2021 powołany został Fundusz Patriotyczny, którego operatorem jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego. Przewiduje się uruchomienie dwóch ścieżek dotacyjnych(Priorytet I i Priorytet II). W ramach programu Priorytet I będzie można się ubiegać o dofinansowanie organizowania projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych: konferencji, odczytów, koncertów itp. Tu wsparcia będą mogły szukać podmioty działające np. w grupach rekonstrukcyjnych czy w ramach organizacji promujących historię Polski. W ramach programu Priorytet nr II będą finansowane duże przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne czy szkoleniowe, które mają na celu wzmacnianie instytucjonalne/organizacyjne zaplecza obozu patriotycznego. W sumie budżet Funduszu Patriotycznego wyniesie 30 mln zł.

SZCZEGÓŁY: https://www.power.gov.pl/nabory/1-368/?fbclid=IwAR37GXhRsfMBElDKCvmrVyu6f4hlxpQS7Q-yKkHxNX5SRhzvnUTLnX_rtN4

5. PNWM: „Zachować pamięć 2021”

(Nabór ofert do piątku, 30 kwietnia br.)

OPIS: Zachować pamięć - program wspierania projektów w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego „Zachować pamięć 2021” stacjonarnie, online lub hybrydowo.

Dojście Hitlera do władzy, II wojna światowa, Holokaust, okupacja ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy i związana z tymi faktami trudna przeszłość relacji polsko-niemieckich to tematyka często poruszana podczas polsko-niemieckich i trójstronnych spotkań młodzieży.

SZCZEGÓŁY: https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/

 

6. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej: Patroni Roku

(Nabór ofert do poniedziałku, 3 maja br.)

OPIS: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2021” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń:

 • Kardynał Stefan Wyszyński,
 • Stanisław Lem,
 • Cyprian Kamil Norwid,
 • Krzysztof Kamil Baczyński,
 • Tadeusz Różewicz,
 • Pracownicy Ochrony Zdrowia,
 • Konstytucja 3 Maja,
 • Powstania Śląskie.

Konkurs ma na celu upamiętnienie patronów, uznanych za zasługi i szczególne znaczenie dla naszej Ojczyzny, poprzez finansowe wsparcie projektów ściśle z nimi związanych z uwzględnieniem ich wartości edukacyjnej i kulturowej.

Z uwagi na przedłużającą się sytuację epidemiczną utrzymujemy założenia dotyczące form konkursowych działań – Fundacja stawia na pomysłowe wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej.

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):

 • koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest wymagany wkład własny. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 8),
 • koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów Projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5)

SZCZEGÓŁY: https://www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/

 

7. Fundacja BGK: Dzieci Kapitana Nemo - II edycja

(Nabór ofert do poniedziałku, 10 maja br.)

OPIS: Fundacja BGK: Ruszamy z naborem wniosków do II edycji programu „Dzieci Kapitana Nemo”. „Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy.

SZCZEGÓŁY: https://www.fundacja.bgk.pl/akcja-rekrutacja-dzieci-kapitana-nemo-edycja-ii/

 

8. Podwórko NIVEA

(Nabór ofert do piątku, 14 maja br.)

OPIS: Zobacz, jak wygrać 1 z 20 Podwórek NIVEA. Każde z Podwórek NIVEA ma wartość aż 250 000 PLN i dzięki nowoczesnym urządzeniom zachęca dzieci do aktywności oraz nakłania do spędzania czasu razem!

Uwaga: w tej edycji nie mogą brać udziału lokalizacje (identyfikowane kodem pocztowym), gdzie place zabaw już zostały zbudowane w poprzednich edycjach.

SZCZEGÓŁY: https://podworko.nivea.pl/

 

10. MKDNiS: Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego
i współzawodnictwa młodzieży

(Nabór ofert do poniedziałku, 31 maja br.)

OPIS: Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego
i współzawodnictwa młodzieży. Budżet konkursu: 112,9 mln zł.

SZCZEGÓŁY:https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-w-2021-roku

11. MKDNiS: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 r.

(Nabór ofert do środy, 30 czerwca br.)

OPIS: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2021 r. Budżet konkursu: 23 mln zł.

SZCZEGÓŁY:https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-osob-niepelnosprawnych-w-2021-r

 

12. MKDNiS: „Mały wielki Polak –nadzieje olimpijskie”

(Nabór ofert do środy, 30 czerwca br.)

OPIS: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży pn.

„Mały wielki Polak –nadzieje olimpijskie”. Budżet konkursu: 8 mln zł.

SZCZEGÓŁY:https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-pn-maly-wielki-polak--nadzieje-olimpijskie-w-2021-roku