Image

Kultura i sztuka, polityka społeczna, sport, turystyka, ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości oraz ochrona i promocja zdrowia to tylko niektóre obszary wsparcia zawarte w Wojewódzkim Programie Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19.


W czwartek, 8 kwietnia br. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór ofert w ramach tegorocznej edycji programu. Na jego realizację przeznaczono w tym roku pół miliona złotych – to aż o 200 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Kwota wnioskowanej dotacji nie może być mniejsza niż 2 tys. zł i większa niż 6 tys. zł.

Nabór ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych. Zadania mogą być realizowane w następujących obszarach:

  • kultura,
  • sztuka i ochrona dziedzictwa kulturowego,
  • polityka społeczna,
  • ochrona i promocja zdrowia,
  • kultura fizyczna i sport,
  • turystyka i krajoznawstwo,
  • ochrona środowiska,
  • wspomaganie rozwoju gospodarczego
  • oraz działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Oferty można składać do dnia 29 kwietnia br.

Wojewódzki Program Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19.  został po raz  pierwszy uruchomiony w ubiegłym roku. Jego wdrażanie na terenie województwa łódzkiego stanowi odpowiedź na aktualną sytuację społeczno-gospodarczą w regionie wywołaną obowiązującym w kraju stanem epidemii.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:

https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/komunikaty/item/10807-wojew%C3%B3dzki-program-mikrogrant%C3%B3w-na-rzecz-walki-z-covid-19-%E2%80%93-nowa-edycja

https://ngo.lodzkie.pl/wojewodzki-program-mikrograntow-na-rzecz-walki-z-covid-19-nowa-edycja/

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.