18 maja br. rozpoczynają się konsultacje w sprawie zmiany uchwały przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021.

 

Na podstawie Zarządzenia 97/2021 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 13 maja 2021 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXIV/260/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza konsultacji projektu prawa miejscowego po uprzednim zapoznaniu się z w/w projektem.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać w okresie od 18 maja 2021r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.30 w Biurze Podawczym Urzędu Miasta, ul. Tysiąclecia 5.

Projekt uchwały oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone poniżej.

Zarządzenie nr 97_2021.pdf
Projekt Uchwały do Zarządzenia nr 97_2021.pdf
Konsultacje społeczne - FORMULARZ.doc