Image

Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, uwzględniając rekomendacje komisji konkursowej, Prezydent Miasta Radomska podjął decyzję o wsparciu finansowym w 2021 roku realizacji następujących zadań publicznych przez organizacje pozarządowe:

I. Zadanie: „Wspieranie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży” (kwota do rozdysponowania 50.000,00 zł):

1. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko – kwota dotacji: 50.000,00 zł

II. Zadanie: „Wspieranie działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek” (kwota do rozdysponowania 50.000,00 zł):

1. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko - kwota dotacji: 16.000,00 zł
2. Klub Wzajemnej Pomocy „Szansa”- kwota dotacji: 15.000,00 zł

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.