W piątek, 25 października, w MDK-u odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach programu "Partycypacja w planowaniu" dotyczące nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska - "Zaplanujmy Radomsko". Kolejne będzie miało miejsce 15 listopada w Miejskiej Bilbiotece Publicznej w Radomsku.

Galeria Miejskiego Domu Kultury na blisko dwie godziny stała się miejscem ożywionej dyskusji nad przyszłym obrazem miasta. Na pytania mieszkańców odpowiadali pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego oraz przedstawiciel firmy urbanistycznej SoftGis, która będzie przygotowywała dla miasta nowe studium. Wśród zebranych nie zabrakło również przedstawiciela Rady Miejskiej w Radomsku - radnego Roberta Lewandowskiego.

- Bardzo cieszymy się, że mieszkańcy zechcieli przyjść na spotkanie i podzielić się z nami zarówno swoimi pomysłami, jak i przedstawić problemy, które moglibyśmy rozwiązać zapisami w studium. Zachęcamy również wszystkich do przybycia na kolejne spotkanie w Bibliotece Miejskiej. - skomentowała Magdalena Kwarta z Referatu Planowania Przestrzennego.