expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Wszedł w życie nowy MPZP w rejonie Narutowicza

Od czwartku, 18 lutego, wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta położonej w rejonie ulicy Narutowicza, Księdza Popiełuszki, do granicy miasta. Pozwoli on uzyskać pozwolenie na budowę pomimo bliskiego sąsiedztwa elektrowni wiatrowej.


W związku z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa odległościowa) zabudowa mieszkaniowa na terenach w zasięgu oddziaływania wiatraka zlokalizowanego w miejscowości Płoszów od lipca 2019 r. była niemożliwa.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Radomska położonej w rejonie ulicy Narutowicza, Księdza Popiełuszki, do granicy miasta (zgodnie z załącznikiem graficznym) pozwali zachować przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową dla tych terenów i stanowi jedyną drogę do uzyskania pozwolenia na budowę na zabudowę mieszkaniową.

MPZP RADOMSKO POPIELUSZKI

Uchwała Nr XXV/269/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Radomska położonej w rejonie ulicy Narutowicza, Księdza Popiełuszki, do granicy miasta opublikowana została 3 lutego 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod pozycją nr 493 (http://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/493/akt.pdf ).

Z treścią podjętej uchwały wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem i podsumowaniem do uchwały, sporządzonymi na podstawie art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, pok. 202, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://bip.radomsko.pl/bipkod/005/007/001