expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Urząd Miasta Radomska

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30
Wtorki: 7.30 - 17.00

Prezydent Miasta Radomsko przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 11.00 do 15.30.
Zastępcy Prezydenta oraz Naczelnicy wydziałów dostępni są we wtorki, do godz. 17.00.
Osoby chcące porozmawiać z Prezydentem proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do sekretariatu (p. 107), tel. +48 (44) 685 45 10 w celu ustalenia godziny przyjęcia.

Urząd Miasta Radomska

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - Piątek: 7.30 - 15.30
Wtorki: 7.30 - 17.00

Prezydent Miasta Radomsko przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 11.00 do 15.30.
Zastępcy Prezydenta oraz Naczelnicy wydziałów dostępni są we wtorki, do godz. 17.00.
Osoby chcące porozmawiać z Prezydentem proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do sekretariatu (p. 107), tel. +48 (44) 685 45 10 w celu ustalenia godziny przyjęcia.

Telefony

Punkt Obsługi Interesanta - tel. +48 (44) 685 45 00
Sekretariat Prezydenta Miasta - tel. +48 (44) 685 45 10
Sekretariat Wiceprezydentów Miasta - tel. +48 (44) 685 45 20
Wydział Spraw Obywatelskich - Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności - tel. +48 (44) 685 44 86,

Działalność Gospodarcza - tel. +48 (44) 685 45 09

Wydział Finansowy - Referat Podatków - tel. +48 (44) 685 44 56
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarowania Odpadami
                               tel. +48 (44) 685 44 90 – Gospodarowanie odpadami
                               tel. +48 (44) 685 45 01 – Program Ograniczania Niskiej Emisji
                               tel. +48 (44) 685 44 98 – Decyzje środowiskowe
                               tel. +48 (44) 685 44 99 – Wycinka drzew, pielęgnacja

tel. +48 (44)  685 45 13 - FAX

Wydział Edukacji i Kultury

Małgorzata Krupska - Naczelnik
edukacja@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 74

Wydział Informacji i Promocji

Paulina Grabowska - Naczelnik
promocja@radomsko.pl

rzecznik@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 45 29

tel. +48 (44) 685 45 73

tel. +48 (44) 685 45 02

tel. +48 (44) 685 44 67

Wydział Spraw Obywatelskich

Wioletta Marcinkowska -  Naczelnik
w.marcinkowska@radomsko.pl
ewidencja@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 89

Centrum Aktywności Społecznej

tel. +48 (44) 685 45 32

Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

audytor@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 65

Wydział Finansowy

Barbara Ziółkowska – Kierownik
um@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 45 18

Wydział Rozwoju Miasta

Joanna Zabłocka-Błasiak - Naczelnik
um@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 78

Wydział Inwestycji i Inżynierii Miejskiej

Monika Andrysiak -  Naczelnik
inwestycje@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 45 08

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Marzanna Proszowska - Naczelnik
rolnictwo@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 96

Informacja na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji tel. +48 (44) 685 45 01

Decyzje środowiskowe tel. +48 (44) 685 44 98

Wycinka drzew, pielęgnacja tel. +48 (44) 685 44 99

Wydział Bezpieczeństwa i Porządku

Jacek Paul - Naczelnik 
inwestycje@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 45 26

Numer alarmowy - tel. +48 (44) 681 00 00

Urząd Stanu Cywilnego

Małgorzata Morawska - Kierownik
ul. Narutowicza 1
usc@radomsko.pl
tel. +48 (044) 685 45 52

Biuro Informatyki

Grzegorz Nowak – Kierownik
bin@radomsko.pl
tel +48 (44) 685 45 27

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego

Michał Chodkowski – Naczelnik
geodezja@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 95

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Katarzyna Dudek - Naczelnik
organizacyjny@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 83

Wydział Zamówień Publicznych

Agnieszka Węglewska – Naczelnik
zamowienia@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 62

Centrum Nowoczesnych Inwestycji

Jarosław Wojdełko - Kierownik
jwojdelko@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 55

Biuro Obsługi Interesanta

Zbigniew Grabarczyk – Kierownik
tel. +48 (44) 685 44 87

Biuro Rady Miejskiej

tel. +48 (44) 685 44 64 

Biuro Radców Prawnych

prawnik@radomsko.pl
tel. +48 (44) 685 44 73

Inspektor Ochrony Danych

abi@radomsko.pl

tel. +48 (44) 685 44 72

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomsku

ul. Kościuszki 12a

tel. 44 685 44 52

//radomsko.pl/profilaktykaradomsko@home.pl%20">profilaktykaradomsko@home.pl