Trwa kompleksowa przebudowa ulicy Stara Droga. Na tę inwestycję Miasto Radomsko pozyskało dotację z Funduszu Dróg Samorządowych.

Betonowe płyty zostaną zastąpione asfaltową drogą, powstanie też wygodny chodnik. Jest to drugi etap przebudowy ulicy Stara Droga. Modernizacji poddany został odcinek ulicy od Osiedla Słonecznego do ulicy Torowej. Poza budową nowej asfaltowej jezdni, chodników, zjazdów do posesji i kanalizacji deszczowej, przebudowane zostaną instalacje infrastruktury technicznej m.in. sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i teletechnicznej.

Rozbudowa ulicy Stara Droga wykonywana jest przez P.U.H. DOMAX, a całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 2,8 mln zł. Realizacja zadania możliwa jest dzięki dotacji, którą Miasto Radomsko pozyskało z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości inwestycji (maksymalnie 2 515 635 zł).