Prezydent Miasta Radomska działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2021 r. Rada Miejska w Radomsku podjęła Uchwałę Nr XXXIV/360/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+.

Przyjęta uchwała uruchamia proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska 2030+ dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr XXXI/332/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska i Uchwałą Nr XXXII/355/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska.

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji podzielony jest na następujące podobszary:

1) podobszar Kopiec o powierzchni 95,04 ha;

2) podobszar Młodzowy o powierzchni 138,46 ha;

3) podobszar Centrum o powierzchni 89,29 ha.

Podstawowym celem opracowania gminnego programu rewitalizacji jest podjęcie kompleksowych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych (wzajemnie powiązanych, obejmujących aspekty społeczne, gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne, techniczne i środowiskowe), służących wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Gminny program rewitalizacji umożliwia realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie tylko przez gminę i jej jednostki organizacyjne, ale również przez podmioty zewnętrzne. W związku z tym zapraszamy zainteresowanych do składania za pomocą formularza propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do ujęcia w zapisach GPR Miasta Radomska 2030+.

Wypełnione formularze należy składać w terminie do dnia 30 września 2021 r. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, Punkt Obsługi Interesanta, parter, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.

Nie będą rozpatrywane wnioski:
a) z datą wpływu po dniu 30 września 2021 r.,

b) bez danych kontaktowych,

c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.