Prezydent Miasta Radomsko informuje, że w wyniku naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych, które można było składać w terminie od 18 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r., zostały złożone 3 wnioski, przez wymienione poniżej podmioty:

  • Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy ,, Adama Mickiewicza ” Ciepła 2, 97-500 Radomsko,
  • Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „ Słoneczny ”, ul. Ciepła 4, 97-500 Radomsko,
  • Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „ Tulipan ”, ul. Porzeczkowa 9, 97-500 Radomsko,