Image

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

FUNDACJA INICJATYW KULTURALNYCH

 ul. Przedborska 2

97-500 Radomsko

tel. 502 073 088

Numer KRS: 000004325

Prezes: Jacek Łęski

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.fik.com.pl

 

fik

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE CIVITAS CHRISTIANA

 ul. Targowa 12b m. 6

97-500 Radomsko

tel. (044) 683 44 32, 783 467 955

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: http://lodzki.civitaschristiana.pl

Prezes: Tadeusz Olczyk

Stowarzyszenie jest organizacją formacyjno-edukacyjną katolików świeckich.

Najważniejsze cele stowarzyszenia to:

- ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci i godności człowieka, małżeństwa i rodziny oraz troska o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia.

- przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kościoła, wspólnotach lokalnych, samorządowych i państwowych.

- Kształtowanie, promowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw.

Działanie realizowane cyklicznie przez stowarzyszenie to Radomszczańskie Dni Rodziny i Dni Kultury Chrześcijańskiej.

POLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE ODDZIAŁ W RADOMSKU

 ul. Narutowicza 1

97-500 Radomsko

tel. 609 579 374

KRS: 0000100740

www: http://www.pthradomsko.org

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes Oddziału: dr Tomasz Nowak

Oddział zrzesza pasjonatów historii. Podstawowym celem organizacji jest popularyzacja historii, zwłaszcza historii regionu radomszczańskiego poprzez organizowanie odczytów i wydawanie publikacji książkowych.

logo pth ok

POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE ODDZIAŁ IM. LESZKA CZARNEGO W RADOMSKU

ul. Brzeźnicka 5

97-500 Radomsko (budynek Miejskiego Domu Kultury)

adres do korespondencji: ul. Starowiejska 23 m. 16

tel. 44 683 52 55

KRS: 0000113184

Prezes: Marek Suchan

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego polegające na upowszechnianiu numizmatyki i kolekcjonerstwa poprzez pokazy, wystawy, publikacje, odczyty, sesje popularnonaukowe czy organizację Szkolnych Konkursów Numizmatycznych „Grosik”.

RADOMSZCZAŃSKI KLUB KOLEKCJONERÓW

 ul. L. Czarnego 14/70

97-500 Radomsko

Radomszczański Klub Kolekcjonerów działa przy Miejskim Domu Kultury w Radomsku od 1983 roku (jako oficjalna datę przyjęto 11 listopada 1983 rok). Radomszczański Klub Kolekcjonera jest członkiem Polskiej Federacji Organizacji Kolekcjonerskich z siedzibą w Krakowie od 1999 roku.

STOWARZYSZENIE LITERACKIE "PONAD"

tel. 692 342 096

Prezes: Edmunda Bodanka

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2008 roku. Zajmuje się kształtowaniem wizerunku poetyckiego poprzez uczestnictwo w warsztatach poetyckich, organizowanie spotkań, uroczystości okolicznościowych oraz uczestnictwo w wydarzeniach w inicjowanych przez Powiat Radomszczański i Miasto Radomsko. Członkowie stowarzyszenie wydają publikacje autorskich wierszy o różnorodnej tematyce. Stowarzyszenie literackie „Ponad” corocznie organizuje wydarzenie skupiające poetów z całej Polski - „Noc poezji i Muzyki”.

Cykliczne spotkania członków stowarzyszenia odbywają się raz w miesiącu – w poniedziałki o godz. 17.00 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

STOWARZYSZENIE TEATR ŹRÓDŁO

 ul. Brzeźnicka 5

97-500 Radomsko

Prezes Zarządu: Danuta Zawadzka

Facebook: facebook.com/Teatr.Zrodlo

Teatr Źródło organizuje spektakle teatralne oraz interdyscyplinarne przedsięwzięcia artystyczne. Upowszechnia historyczny i współczesny dorobek kultury teatralnej narodowej i światowej. Współpracuje z państwowymi, samorządowymi oraz społecznymi jednostkami organizacyjnymi.

STOWARZYSZENIE MUZYKI CHÓRALNEJ "CANTABILE" 

ul. Gazowa 26/ 2

97-500 Radomsko

tel. 511 423 656

Prezes Zarządu: Jolanta Dłubak

Facebook: http://www.facebook.com/muzykachoralna

www: http://www.chorcantabile.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Próby chóru odbywają się w poniedziałki i czwartki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Radomsku (sala 34) przy ul. Piłsudskiego 22.

STOWARZYSZENIE ZIEMI RADOMSZCZAŃSKIEJ "REGINA"

Stowarzyszenie Ziemi Radomszczańskiej "Regina"

ul. Św. Jadwigi Królowej 93

97-500 Radomsko

tel. (44) 683 92 58

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes: Andrzej Kucharski

Organizacja jest stowarzyszeniem działającym na zasadzie „non profit”. Odznaczona Medalem Miasta Radomsko. Najważniejszym osiągnięciem stowarzyszenia jest oddanie społeczeństwu miasta pomnika odlanego z brązu patronki świętej Jadwigi Królowej.

TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE IM. EDMUNDA OSTERLOFFA

 ul. Brzeźnicka 5

97-500 Radomsko

strona internetowa:http://www.osterloff.radomsko.pl/

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes: Cezariusz Belica

Celem stowarzyszenia jest rozwijanie wśród swych członków umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej oraz popularyzacja fotografii we wszystkich jej dziedzinach, a także ukazywanie poprzez sztukę fotograficzną piękna natury i krajobrazu z uwzględnieniem zagadnień ekologii i ochrony środowiska. Towarzystwo swoje cele realizuje poprzez: współpracę z władzami, stowarzyszeniami, klubami i kołami fotograficznymi, organizację odczytów, zebrań, plenerów, wystaw, rozwijanie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury poprzez fotografię artystyczną itp.

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI ODDZIAŁ RADOMSKO

 ul. Jagiellońska 21 m. 20

97-500 Radomsko

tel. 794 587 497

KRS: 0000381866

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: http://www.zabytki-tonz.pl/radomsko.html 

Przewodnicząca: Zofia Gzik

Głównym celem towarzystwa jest ochrona i konserwacja zabytków, krzewienie wiedzy i upamiętnienie postaci zasłużonych dla Miasta Radomska. Działania skupiają się przede wszystkim na organizacji corocznej kwesty (w dniu 1 listopada) przeznaczonej na renowację zabytkowych nagrobków na radomszczańskim Starym Cmentarzu, a także trwałej współpracy z młodzieżą i radomszczańskimi harcerzami. Spotkania członków towarzystwa odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.00 w lokalu przy Jagiellońskiej 21 m. 20.

TOWARZYSTWO PATRIOTYCZNE

 ul. Reymonta 22

97-500 Radomsko

adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 17 m. 15, 97-500 Radomsko

tel. 509 225 234, 509 350 263

Przewodniczący: Tadeusz Dudkiewicz

„Dla upamiętniania i utrwalania pamięci o bohaterstwie i gehennie Polskiego Narodu, Jego bohaterach znanych i nieznanych, Polkach i Polakach wykuwających swoim codziennym godnym, patriotycznym życiem dowody swojej niezmiennej miłości do Ojczyzny i poszanowania nieprzemijających wartości chrześcijańskich, a także dla kształtowania i kształcenia współczesnych i przyszłych postaw patriotycznych – tworzy się Towarzystwo Patriotyczne.” (Statut – Preambuła)

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM W RADOMSKU

 ul. Narutowicza 1

97-500 Radomsko

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.muzeum.radomsko.pl

Przewodnicząca zarządu: Krystyna Filarowska

Celem i zadaniem towarzystwa jest popularyzowanie wśród społeczeństwa, a zwłaszcza mieszkańców miasta i przyległych terenów zbiorów Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku oraz jego działalności naukowej, oświatowej i artystycznej. Ścisła współpraca z Muzeum w zakresie gromadzenia i konserwacji zbiorów oraz pomoc w realizacji działań naukowo-badawczych, popularyzatorskich i wydawniczych. Spotkania członków towarzystwa odbywają się dwa razy w miesiącu, w środy o godz. 16.30 w siedzibie Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku przy ul. Narutowicza 1.

TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE IM. ST. MONUSZKI

ul. Brzeźnicka 5

tel. 501 448 880

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: http://www.towarzystwo-spiewacze.pl

Prezes: Danuta Horoszkiewicz

Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Radomsku jest jednym z najdłużej działających amatorskich zespołów muzycznych na terenie województwa łódzkiego.

FUNDACJA FOTO POZYTYW

 tel. 571 2016 478

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS: 0000698564

Facebook: facebook.com/FundacjafotoPOZYTYW/

Prezes: Marcin Kwarta

Fundacja została zarejestrowana w dniu 10 października 2017 r. Jej głównym celem jest rozwój fotografii artystycznej (fotografiki), technik szlachetnych fotografii, w szczególności fotografii dokumentalnej i reportażowej. Ponadto inicjowanie i wspieranie działań skupiających się na edukacji kulturalnej związanej w szczególności ze sztuką fotograficzną.

Spotkania członków Fundacji odbywają się cyklicznie w każdy II i IV czwartek miesiąca o godz. 18.00

Facebook Fundacja Pozytyw