Ochrona zdrowia i pomoc niepełnosprawnym

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku

ul. Kopiec 17

tel.(44) 738 18 16

fax. 44 683 51 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.chsd.radomsko.pl

KRS: 000087073

NIP: 772-21-79-360

Kierownik oddziału terenowego: Wiesław Gościej

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dn.11.08.2004 r. Prowadzi, w sposób ciągły, warsztat terapii zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej, schronisko dla osób bezdomnych. Wydaje odzież oraz sprzęt rehabilitacyjny dla osób potrzebujących i instytucji pomocowych.

Fundacja "Promień Radości"

Fundacja "Promień Radości"

ul. Dobryszycka 17

97-500 Radomsko

strona internetowa: https://promien-radosci.pl/

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym, promowania młodych talentów artystycznych, działania z zakresu kultury, nauki, edukacji. Fundacja "Promień radości" powstała po to, żeby pomagać najbardziej potrzebującym, wspierając i promując jednocześnie młode talenty. Celem Fundacji jest także pomoc społeczna, działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych czy w wieku emerytalnym.

Fundacja powstała na początku 2012r., a już do tej pory udało się zorganizować kilka przedsięwzięć. Więcej ciekawych informacji na stronie internetowej Fundacji.

logo fresh

Polski Związek Głuchych. Oddział Łódzki. Koło Terenowe w Radomsku

Polski Związek Głuchych. Oddział Łódzki. Koło Terenowe w Radomsku

ul. Prymasa Wyszyńskiego 27

97-500 Radomsko

Prezes Koła: Krzysztof Skulimowski

Celem działalności Koła jest wsparcie osób niesłyszących, propagowanie problemów ochrony słuchu, prowadzenie rehabilitacji społecznej, kursów aktywizujących i imprez integracyjnych dla osób niesłyszących oraz organizacja kursów języka migowego.

Stowarzyszenie Radomszczański Klub Amazonek

Stowarzyszenie Radomszczański Klub Amazonek

ul. Reymonta 62

97-500 Radomsko

adres do korespondecji: ul. L. Czarnego 18 m. 53, 97-500 Radomsko

tel. 694 208 815

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer KRS: 0000252362

NIP: 772 228 03 08

Prezes Zarządu: Zofia Kącka

Stowarzyszenie prowadzi rehabilitację psychofizyczną osób po przebytych chorobach onkologicznych, szczególnie kobiet z rakiem piersi. Prowadzone działania polegają na integracji kobiet dotkniętych rakiem piersi, profilaktyce raka piersi (nauce samobadania piersi), szkoleniu ochotniczek oraz udziale w tematycznych szkoleniach i warsztatach. Spotkania członków Klubu odbywają się w każdą środę w godz. 14.00 – 17.00 w siedzibie stowarzyszenia.

kopia logo uniwersalne

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych BYĆ RAZEM

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych BYĆ RAZEM

ul. Wyszyńskiego 89/ 89

97-500 Radomsko

Prezes Jan Szwaja

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy biura: wtorki i czwartki 17:00-19:00. Stowarzyszenie powstałe w 1996 roku i mające w swoich szeregach 42 członków ma na celu udzielanie pomocy niepełnosprawnym, kształtowanie postawy humanitarnej społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych, integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem rówieśników, integrację dorosłych ze społeczeństwem. Realizacji powyższych założeń służą spotkania i paczki okolicznościowe (wieczerze wigilijne, spotkania wielkanocne), organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym oraz współorganizacja turnusów rehabilitacyjnych.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PARTNERSTWO

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PARTNERSTWO

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes: lek med. Marek Śpiewankiewicz

Powstała w 2000 roku organizacja zajmuje się działalnością informacyjną i doradztwem dla osób niepełnosprawnych (programy celowe PFRON, świadczenia socjalne, sprzęt rehabilitacyjny, leczenie i rehabilitacja, adaptacja mieszkań, turnusy rehabilitacyjne); oferuje także pomoc przy poprawnym napisaniu podania, wniosku lub skargi. Stowarzyszenie, w oparciu o dostępne źródła informacji i doświadczenie, zapewnia osobom niepełnosprawnym pełną informację o przysługujących niepełnosprawnej społeczności prawach i uprawnieniach. Każda osoba korzystająca z pomocy stowarzyszenia ma także możliwość otrzymania wsparcia emocjonalnego. Od 5. lat Stowarzyszenie współpracuje z Stowarzyszeniem Integracja w Warszawie, czego wyrazem są coroczne ogólnopolskie kampanie parkingowe.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Koniczynka"

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Koniczynka"

ul. Jagiellońska 36 (przy Szpitalu Powiatowym)

tel. 44 787 10 26

Numer KRS: 0000380316

NIP: 772-239-23-80

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.koniczynka-radomsko.pl

Prezes: Katarzyna Chybała

Przy stowarzyszeniu działa Centrum Rehabilitacji prowadzące rehabilitację ruchową, zajęcia logopedyczne, terapię biofeedback, integrację sensoryczną, terapię psychologiczną, hydroterapię, salę doświadczania świata. Ponadto w ramach działalności nieodpłatnej organizujemy wycieczki, hipoterapię, imprezy okolicznościowe integrujące środowisko osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

Centrum Rehabilitacji „Koniczynka” funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radomsku

ul. Tysiąclecia 5

97-500 Radomsko

KRS: 0000043096

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewodnicząca Koła: Anna Majewska

Inicjowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych, organizacja wycieczek turystycznych, zajęć rekreacyjno-sportowych

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy i Rozwoju "ProMental"

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy i Rozwoju "ProMental"

ul. Fabianego 7

97-500 Radomsko

tel. 604 164 979

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.promental.org.pl

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy i Rozwoju "ProMental" to zespół specjalistów zajmujących się ochroną i promocją zdrowia psychicznego. Działania obejmują osoby borykające sie z zaburzeniami psychicznymi, chorobą nowotworową, uzależnieniami (alkohole, narokotyki). Dyżury specjalistów umawiane są telefonicznie.

stowlogo

Fundacja Radomszczańska Ochotnicza Grupa Ratownicza

Fundacja Radomszczańska Ochotnicza Grupa Ratownicza

ul. Świętej Rozalii 36 B m. 3

97-500 Radomsko

tel. 534 600 264 lub 501 149 228

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS: 0000757000

NIP: 772 - 241 -72 -91

Prezes: Aneta Sokolińska - Krupska

Wiceprezes: Łukasz Twardowski

Fundacja została zarejestrowana w dniu 14 listopada 2018 r.

Zakres działania Fundacji:

- przeprowadzenie prelekcji, pogadanek i pokazów z ratownictwa i pierwszej pomocy dla społeczeństwa i placówek oświatowych,

- ochrona ratownicza podczas zabezpieczenia różnych imprez na terenie Radomska oraz innych gmin, miast i województw,

- pomoc osobom niepełnosprawnym.

rogr logo