Image

Pozostałe organizacje społeczne

Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych "MIŁA"

Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych "MIŁA"

ul. Miła 11

97-500 Radomsko

adres do korespondencji: ul. Brzeźnicka 45 m. 16 , 97-500 Radomsko

tel. 600 143 878

KRS: 0000541523

NIP 772-24-05-537

Prezes Zarządu: Michał Krzywiecki

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dn. 30.01.2015r. Jego członkowie zajmują się prowadzeniem ogrodów działkowych w sposób zrównoważony, zapewniający jego członkom, użytkownikom działek i ich rodzinom zaspokojenie potrzeby aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz umożliwiający prowadzenie upraw ogrodniczych i nasadzeń na własne potrzeby. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim szerzenie zamiłowania do obcowania z naturą, propagowanie wśród społeczeństwa idei ogrodnictwa, upowszechnianie wiedzy ekologicznej, działanie na rzecz ochrony środowiska. Ponadto propagowanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej i i wypoczynkowej na rzecz członków stowarzyszenia, ich rodzin i społeczności lokalnej oraz podnoszenie standardów ekologicznych otoczenia.

Cykliczne spotkania członków odbywają się od marca do listopada w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 17.00-19.00

Liga Obrony Kraju Radomsko

Liga Obrony Kraju Radomsko

Łódzka Wojewódzka Organizacja Ligi Obrony Kraju

ul. Kościuszki 10

97 - 500 Radomsko

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes: Zbigniew Jędrzejczyk

Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony. Liga Obrony Kraju w swojej działalności kieruje się postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa. Liga Obrony Kraju kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego oraz nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek - Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligii Przyjaciół Żołnierza. Liga Obrony Kraju współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, a w szczególności z resortami: Obrony Narodowej, Edukacji Narodowej oraz Sportu, także z jednostkami wojskowymi i kuratorami oświaty, organizacjami społecznymi działającymi na rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa. Motto Ligii Obrony Kraju: Wszyscy musimy przeciwdziałać współczesnym zagrożeniom społecznym i cywilizacyjnym wśród młodzieży i lokalnej społeczności poprzez silne angażowanie się w sporty techniczno-obronne, nie chcemy być gorsi niż nasi rówieśnicy w innych krajach europejskich. Działania Ligii Obrony Kraju: Organizowanie zajęć, imprez i zawodów w sportach obronnych i politechnicznych i wodnych (łączność, modelarstwo, żeglarstwo, nurkowanie i informatyka). Prowadzenie szkoleń na stopie obowiązujących w tych sportach.

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego

ul. Żeromskiego 19

97-500 Radomsko

tel. (044) 683 20 41, (044) 683 20 42

Prezes: dh Zbigniew Jędrzejczyk

Celem organizacji, do której należy około 52 osób, jest m.in. prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa wodnego, uczestniczenie w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń. OSPRW zajmuje się także propagowaniem informacji nt. bezpieczeństwa korzystania z akwenów wodnych, krzewieniem kultury fizycznej wśród członków, a także wykonywaniem innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W celu realizacji zadań statutowych organizacja prowadzi sekcje płetwonurków, ratowników wodnych, młodzieżowych drużyn pożarniczych, organizuje podstawowe szkolenia strażaków OSP, organizuje imprezy i zawody sportowe, etc.

Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku

Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomsku

ul. Leszka Czarnego 22

97-500 Radomsko

tel. 606 816 257

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.wopr.radomsko.net.pl

Facebook: FaceBook WOPR Radomsko

Prezes: Stanisław Kępiński

Podstawowym celem funkcjonowania PWOPR w Radomsku jest czuwanie nad bezpieczeństwem ludności na obszarach wodnych, a także zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat niesienia pomocy osobom tonącym oraz rozwijanie umiejętności pływania i ratownictwa wodnego wśród społeczności. Ratownicy PWOPR wielokrotnie brali udział w Grand Prix Polski w ratownictwie wodnym odnosząc wysokie sukcesy i zdobywając najwyższe miejsca na podium.

Treningi pływania i ratownictwa wodnego odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 20.00 oraz w soboty o godz. 8.00 na pływalni MOSiR w Radomsku.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Iinwalidów. Zarząd Rejonowy w Radomsku

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radomsku

ul. Prymasa Wyszyńskiego 27

97-500 Radomsko

Przewodnicząca: Danuta Kusek

Udział we wszystkich uroczystościach państwowych i regionalnych, współpraca z organizacjami na terenie miasta Radomska. Udział chóru w przeglądach twórczości seniorów w województwie łódzkim. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, wydawanie zaświadczeń na ulgi PKP. Organizowanie uroczystości z okazji Dnia Seniora i Dnia Inwalidy, spotkania w Dniu Kobiet, organizowanie na Wielkanoc jajeczka i spotkanie opłatkowe.

Radomszczańskie Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej

Radomszczańskie Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Targowa 12b m. 5

97 - 500 Radomsko

tel. (44) 683 74 59

Prezes: Dorota Kałkusińsk

Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Radomszczańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

ul. Sanicka 45

tel. 695 752 709

KRS: 0000135800

NIP: 772-22-30-210

Prezes: Andżelina Chodorek

Towarzystwo zostało zarejestrowane w dn. 18.10.2002 r. Prowadzi dom dla kotów pn. „Kocia Arka Noego”. Ponadto członkowie stowarzyszenia zajmują się opieką nad bezdomnymi kotami, ich sterylizacją i kastracją i przygotowaniem zwierząt do adopcji przez nowych właścicieli.

Radomszczański Związek Bezrobotnych

Radomszczański Związek Bezrobotnych

ul. Bugaj 3

97 - 500 Radomsko

Prezes: Aneta Zawada

Regionalny Związek Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej". Rejonowe Koło Pszczelarzy

Regionalny Związek Pszczelarzy "Ziemi Piotrkowskiej". Rejonowe Koło Pszczelarzy w Radomsku.

Kocierzowy 1

97-545 Gomunice

Adres do korespondencji: ul. 11-go Listopada 43, 97-500 Radomsko

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes: Stanisław Ślęzakiewicz

Stowarzyszenie Pokrzywdzonych w Wypadkach Drogowych - Bezpieczna Droga i Miasto

Stowarzyszenie Pokrzywdzonych w Wypadkach Drogowych - Bezpieczna Droga i Miasto w Radomsku

ul. Krakowska 67

tel. (44) 685 06 47, 691 855 155

Głównym zadaniem zarejestrowanego w 2002 roku Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, doposażanie policji i służb ratownictwa drogowego w przydatny sprzęt oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Radomska oraz powiatu. Organizacja współpracowała przy odnowieniu miasteczka ruchu drogowego przy ul. Brzeźnickiej.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

ul. Mokra 16

tel. 798 643 225

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes: Wiesław Pierzak

Celem Towarzystwa jest przybliżanie społeczeństwu historii, kultury i osiągnięć gospodarczych narodu węgierskiego oraz pogłębianie tradycyjnych więzi przyjaźni polsko-węgierskiej,

Zebrania ogólne członków oraz posiedzenia Zarządu odbywają się stosownie do planu działania przyjętego w danym roku.

Stowarzyszenie „Wspólny Samorząd”

Stowarzyszenie „Wspólny Samorząd”

ul. Leszka Czernego 17 m. 87

97-500 Radomsko

tel. 511-586-007

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Facebook

Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie inicjowania, promowania, wspierania i realizowania wszelkich działań służących rozwijaniu aktywności społecznej w różnych dziedzinach życia

w1s

Stowarzyszenie "CZARNY RADOMSKO"

Stowarzyszenie "CZARNY RADOMSKO"

ul. Joselewicza 3

97-500 Radomsko

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes: Emil Piechorowski

Stowarzyszenie jest organizacją istniejącą od 2 listopada 2016 roku, założoną przez miłośników motocykli. Członkowie w czasie spotkań i wspólnych wyjazdów motocyklowych rozwijają swoją pasję, a ponadto przyczyniają się do promowania miasta i powiatu na terenie całego kraju.

Koło Działaczy Opozycji Antykoministycznej w Radomsku

Koło Działaczy Opozycji Antykoministycznej w Radomsku

ul. 11 Listopada 4 m. 3

97-500 Radomsko

Przewodnicząca: Urszula Redziak-Dudek

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane dn. 22 listopada 2016r. Zajmuje się realizacją postanowień ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej.

 

K.I. Łapki

K.I. Łapki

ul. Gazowa 8

97- 500 Radomsko (adres do korespondencji)

KRS: 0000729549

NIP: 772-241-58-43

tel. 507 155 898

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.kilapki.pl

Fundacja prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą w zakresie wspierania rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Stowarzyszenie Klub Weterani Szos Radomsko

Stowarzyszenie Klub Weterani Szos Radomsko

ul. Brzeźnicka 5

97- 500 Radomsko

KRS: 0000727116

Prezes zarządu: Jerzy Strączyński

strona internetowa: www.skws.pl

Facebook: SKWS

Stowarzyszenie działające na rzecz ochrony zabytków motoryzacji integrujące środowisko fanów zabytkowej motoryzacji. Członkowie stowarzyszenia zajmują się promowaniem pojazdów zabytkowych jako elementów kultury, historii i dziedzictwa narodowego.

herb 2

Stowarzysznie Weteranów "Solidarności" 1980-1989

Stowarzysznie Weteranów "Solidarności" 1980-1989

ul. Krańcowa 6

tel. 660 302 945

NIP: 772 241 82 50

Przewodniczący: Stanisław Ciupa

Stowarzyszenie wpisane zostało do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Radomsku pod nr 22.

 Celem stowarzyszenia jest:

- wspieranie i pomoc w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, odzyskania po 1989 r. ponownej niepodległości przez NSZZ "Solidarność",

- zachowanie pamięci o ludziach i organizacjach działających w opozycji do władz państwowych w latach 1980-1989. Inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i historycznych z okazji rocznic działalności opozycji w PRL,

- edukacja kulturalna, historyczna i patriotyczna członków i sympatyków stowarzyszenia,

- utrzymanie łączności z organizacjami patriotycznymi o podobnym charakterze, które walczyły o niepodległą Polskę,

- dbałość o zachowanie i upowszechnienie etosu "Solidarności" we wszystkich dziedzinach i na wszystkich poziomach życia publicznego, politycznego i społecznego,

- finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie działaczy opozycji antykomunistycznych będących w trudnej sytuacji życiowej.

Spotkania członków stowarzyszenia odbywają się według potrzeb - przynajmniej raz na kwartał, we wcześniej ustalonym terminie i miejscu.

Stowarzyszenie "Rodzina Rodzin im. Jana Pawła II" w Radomsku

Stowarzyszenie "Rodzina Rodzin im. Jana Pawła II" w Radomsku

ul. Piastowska 45 (przy parafii NMP Królowej Polski)

97-500 Radomsko

tel. 607 963 558

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.rodzinarodzinjp2.home.blog

Facebook: Rodzina Rodzin im. Jana Pawła II

 Stowarzyszenie realizuje swoje działania na rzecz umacniania rodziny, ochrony i promocji zdrowia, rodzin w wieku emerytalnym i przełamywania barier międzypokoleniowych, promocja i organizacja wolontariatu, propagowanie kultury chrześcijańskiej i pogłębianie formacji duchowej.

logo2 1

Stowarzyszanie "Morsy z Radomska"

ul. Grota Roweckiego 10

97-500 Radomsko

e-mail: morsyzradomska.pl

Przedstawiciel stowarzyszenia: Ewa Kuśmierczyk

tel. 792 344 433

NIP: 772-241-94-04

Facebook: https://www.facebook.com/groups/519389331918369/about

Głównym celem stowarzyszenia jest propagowanie i organizowanie całorocznych kąpieli oraz innych form wypoczynku i turystyki, szerzenie wiedzy na temat morsowania, organizowania akcji propagujących morsowanie. Ponadto działalność na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 21.06.2019 r. w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Starostwa Powiatowego w Radomsku pod nr 29.

logo morsy