Image

Uniwersytety Trzeciego Wieku

RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej”

ul. Wyszyńskiego 27

97-500 Radomsko

tel. 790 500 675

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.wiem-wiecej.com.pl

Prezes Zarządu: Anna Kapuściarek

RUTW „Wiem więcej” działalność koncentruje w 3 obszarach: edukacji, integracji i działaniach prozdrowotnych. Założone cele realizuje w formie wykładów, seminariów, zajęć warsztatowych, ćwiczeń, wycieczek, imprez plenerowych, integracyjnych itp. Działania podejmowane przez Uniwersytet mają służyć przeciwdziałaniu samotności, stagnacji, a także społecznemu i technologicznemu wykluczeniu.

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej” w roku 2020 uzyskał Złoty Certyfikat „Profesjonalny UTW” przyznawany przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu.

Szczegółowe harmonogramy zajęć edukacyjnych i integracyjnych znajdują się na stronie internetowej: www.wiem-wiecej.com.pl Zajęcia odbywają się przez cały tydzień, słuchacze mają swobodę wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć.

Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w środy w godzinach 12:15 -14:15 i piątki w godzinach 10:00 - 12:00.

logo rutw wiem wiecej1

FUNDACJA "AKTYWNE CENTRUM EDUKACJI UNIWERSYTET OTWARTY DLA KAŻDEGO"

Fundacja "Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego"

ul. Wyszyńskiego 27

97-500 Radomsko

adres do korespondencji: ul. Targowa 12 C m. 24

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: http://otwartyuniwersytet.pl

Prezes: Ewa Kaczmarczyk

Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz każdego człowieka od narodzin po seniora w zakresie wspierania rozwoju osobowości, edukacji i reaktywacji zawodowej, profilaktyki zdrowia oraz przedsiębiorczości i promocji aktywności w życiu publicznym.

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

1. Organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych.

2. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i wystaw.

3. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród.

4. Organizowaniu grup wsparcia i pomocy.

5. Stworzenie kulturalno – oświatowego centrum dla kobiet dojrzałych, dzieci i młodzieży czy seniora , rodzin.

6. Organizowanie imprez kulturalnych.

7. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się rozwojem osobistym jak również przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć i ze względu na wiek.

8. Promowanie nowych technologii wśród kobiet i organizacji kobiecych.

9. Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości.

10. Organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych) promujących cele Fundacji "Aktywne centrum edukacji uniwersytet otwarty dla każdego".

11. Działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu "

12. Przyznawanie stypendiów wspierających osoby utalentowane artystycznie.

13. Organizację imprez artystycznych, kulturalnych i społecznych, prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.

14. Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji, których działalność w sposób istotny służy rozwojowi inicjatyw kulturalnych.

15. Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.

16. Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.

17. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką oraz wszelkimi dostępnymi formami spędzania czasu wolnego.

18. Prowadzenie działalności wydawniczej.

RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET III WIEKU

Radomszczański Uniwersytet III Wieku

ul. Wyszyńskiego 27 lok. 5

97-500 Radomsko

NIP: 772 241 86 23 REGON: 382941063

data rejestracji: 20.03.2019 r.

tel. 781 180 578

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.utwradomsko.pl oraz www.otwartyuniwersytet.pl

Przedstawiciel: Ewa Kaczmarczyk

Stowarzyszenie Radomszczański Uniwersytet III Wieku zostało wpisane do ewidencji stowarzszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Radomszczańskiego pod nr 24.

Oferta programowa:

- wykłady, seminaria, konserwatoria, konferencje;

- lektoraty języków obcych;

- sekcje i koła zainteresowań;

- warsztaty artystyczne;

- zajęcia ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne;

- kursy, szkolenia, poradnictwo;

- kluby i zespoły tematyczne np. chór, taniec, teatr, zajęcia ruchowe, zajęcia rekreacyjne;

- wyjazdy rekreacyjne (wycieczki, wczasy, spektakle teatralne).

Celem Uniwersytetu jest upowszechnianie działalności dla osób starszych. Ochrona i promocja zdrowia. Promocja wypoczynku i turystyki krajoznawczej. Wspieranie idei wolontariatu. Wspieranie inicjatyw kulturalnych, sztuki, dóbr kultury i tradycji. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych.Organizacja zajęć dla seniorów o różnej tematyce.

Biuro Uniwersytetu czynne jest we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 19.00 i w środy w godz. 10.00 - 12.00.

male utw logo