expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Uniwersytety Trzeciego Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku

RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU "WIEM WIĘCEJ"

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej”

ul. Wyszyńskiego 27

97-500 Radomsko

tel. 790 500 675

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.wiem-wiecej.com.pl

Prezes Zarządu: Anna Kapuściarek

RUTW „Wiem więcej” działalność koncentruje w 3 obszarach: edukacji, integracji i działaniach prozdrowotnych. Założone cele realizuje w formie wykładów, seminariów, zajęć warsztatowych, ćwiczeń, wycieczek, imprez plenerowych, integracyjnych itp. Działania podejmowane przez Uniwersytet mają służyć przeciwdziałaniu samotności, stagnacji, a także społecznemu i technologicznemu wykluczeniu.

Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku „Wiem więcej” w roku 2020 uzyskał Złoty Certyfikat „Profesjonalny UTW” przyznawany przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu.

Szczegółowe harmonogramy zajęć edukacyjnych i integracyjnych znajdują się na stronie internetowej: www.wiem-wiecej.com.pl Zajęcia odbywają się przez cały tydzień, słuchacze mają swobodę wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć.

Biuro RUTW "Wiem więcej" jest czynne w środy w godzinach 12:15 -14:15 i piątki w godzinach 10:00 - 12:00.

logo rutw wiem wiecej1

FUNDACJA "AKTYWNE CENTRUM EDUKACJI UNIWERSYTET OTWARTY DLA KAŻDEGO"

Fundacja "Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet Otwarty dla Każdego"

ul. Wyszyńskiego 27

97-500 Radomsko

adres do korespondencji: ul. Targowa 12 C m. 24

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: http://otwartyuniwersytet.pl

Prezes: Ewa Kaczmarczyk

Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz każdego człowieka od narodzin po seniora w zakresie wspierania rozwoju osobowości, edukacji i reaktywacji zawodowej, profilaktyki zdrowia oraz przedsiębiorczości i promocji aktywności w życiu publicznym.

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

1. Organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych.

2. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i wystaw.

3. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród.

4. Organizowaniu grup wsparcia i pomocy.

5. Stworzenie kulturalno – oświatowego centrum dla kobiet dojrzałych, dzieci i młodzieży czy seniora , rodzin.

6. Organizowanie imprez kulturalnych.

7. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się rozwojem osobistym jak również przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć i ze względu na wiek.

8. Promowanie nowych technologii wśród kobiet i organizacji kobiecych.

9. Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości.

10. Organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych) promujących cele Fundacji "Aktywne centrum edukacji uniwersytet otwarty dla każdego".

11. Działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu "

12. Przyznawanie stypendiów wspierających osoby utalentowane artystycznie.

13. Organizację imprez artystycznych, kulturalnych i społecznych, prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.

14. Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji, których działalność w sposób istotny służy rozwojowi inicjatyw kulturalnych.

15. Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.

16. Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.

17. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką oraz wszelkimi dostępnymi formami spędzania czasu wolnego.

18. Prowadzenie działalności wydawniczej.

RADOMSZCZAŃSKI UNIWERSYTET III WIEKU

Radomszczański Uniwersytet III Wieku

ul. Wyszyńskiego 27 lok. 5

97-500 Radomsko

NIP: 772 241 86 23 REGON: 382941063

data rejestracji: 20.03.2019 r.

tel. 781 180 578

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.utwradomsko.pl oraz www.otwartyuniwersytet.pl

Przedstawiciel: Ewa Kaczmarczyk

Stowarzyszenie Radomszczański Uniwersytet III Wieku zostało wpisane do ewidencji stowarzszeń zwykłych prowadzonej przez Starostę Radomszczańskiego pod nr 24.

Oferta programowa:

- wykłady, seminaria, konserwatoria, konferencje;

- lektoraty języków obcych;

- sekcje i koła zainteresowań;

- warsztaty artystyczne;

- zajęcia ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne;

- kursy, szkolenia, poradnictwo;

- kluby i zespoły tematyczne np. chór, taniec, teatr, zajęcia ruchowe, zajęcia rekreacyjne;

- wyjazdy rekreacyjne (wycieczki, wczasy, spektakle teatralne).

Celem Uniwersytetu jest upowszechnianie działalności dla osób starszych. Ochrona i promocja zdrowia. Promocja wypoczynku i turystyki krajoznawczej. Wspieranie idei wolontariatu. Wspieranie inicjatyw kulturalnych, sztuki, dóbr kultury i tradycji. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych.Organizacja zajęć dla seniorów o różnej tematyce.

Biuro Uniwersytetu czynne jest we wtorki i czwartki w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 19.00 i w środy w godz. 10.00 - 12.00.

male utw logo