Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Miasta Radomska” jest realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Główny celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie oszczędności energii elektrycznej systemów oświetlenia zewnętrznego w Radomsku. Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego. W ramach inwestycji zostanie wykonany demontaż starych energochłonnych opraw sodowych, słupów oraz linii kablowych, demontaż starych szafek sterowniczych oświetlenia ulicznego. W ich miejsce zainstalowane zostaną nowe oprawy LED w ilości 737 szt. o łącznej mocy nie przekraczającej 35,14 kW, nowe wysięgniki, nowe linie kablowe i słupy. Przeprowadzona zostanie modernizacja szaf sterujących oraz doświetlenie przejść dla pieszych, co znacznie poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W wyniku przeprowadzanej modernizacji nastąpi znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji oświetlenia, zwiększenie funkcjonalności oświetlenia oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania przez wszystkich użytkowników dróg. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zużycie energii elektrycznej ograniczone zostanie o 67,73 %. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego na 24 odcinkach dróg na terenie miasta Radomska.

Ulice objęte inwestycją dla celów projektowych zostały podzielone na odcinki:

1. Odcinek 1 – ul. Reymonta od rzeki Radomki do ul. Kościuszki,

2. Odcinek 2 – ul. Warszyca od ul. Reymonta do przejazdu kolejowego,

3. Odcinek 3 – al. Jana Pawła II,

4. Odcinek 4 - ul. Reymonta od ul. Kościuszki do ul. Kolejowej,

5. Odcinek 5 – ul. Kościuszki od ul. Reymonta do DK91,

6. Odcinek 6 - ul. Żeromskiego od ul. Reymonta do ronda wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego,

7. Odcinek 7 - ul. Piłsudskiego oraz ul. 3 Maja od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do ul. Reymonta,

8. Odcinek 8 - ul. Żeromskiego od ronda do ul. Krakowskie,

9. Odcinek 9a – DK91 od ul. Piastowskiej do przejścia dla pieszych przy kościele,

10. Odcinek 9b – DK91 od ul. Piastowskiej do ul. Przedborskiej,

11. Odcinek 10 - DK91 od przejścia dla pieszych przy kościele do ul. Kościuszki,

12. Odcinek 11 - ul. Mickiewicza do ul. Joselewicza,

13. Odcinek 12 - ul. Przedborska od DK91 do ul. Fabianiego wraz z parkingiem przy kościele,

14. Odcinek 13 - ul. Fabianiego od ul. Przedborskiej do ul. Wyszyńskiego,

15. Odcinek 14 - ul. Wyszyńskiego od DK9 do ul. Fabianiego,

16. Odcinek 15 - ul. Piastowska os ul. Fabianiego od ul. Leszka Czarnego,

17. Odcinek 16 - ul. Piastowska od banku do ul. Jagiellońskiej (strona parzysta) i od Leszka Czarnego do Jagiellońskiej (strona nieparzysta),

18. Odcinek 17 - ul. Leszka Czarnego od ul. Wyszyńskiego do garaży (pasaż dla pieszych i parking),

19. Odcinek 18 - ul. Leszka Czarnego od cmentarza do ul. Piastowskiej,

20. Odcinek 19 - ul. Leszka Czarnego od ul. Piastowskiej do ul. Armii Krajowej,

21. Odcinek 20 - ul. Jagiellońska od ul. Krakowskiej do ul. Armii Krajowej,

22. Odcinek 21 - ul. Jagiellońska (strona nieparzysta) od ul. Armii Krajowej do ul. Wyszyńskiego,

23. Odcinek 22 - ul. Sucharskiego od ul. Krasickiego do ronda,

24. Odcinek 23 - ul. Ks. Karola Kościowa od ul. Brzeźnickiej do ul. Krasickiego.

 

Całkowita wartość projektu: 6 615 374,00 zł

Kwota środków przyznanych z NFOŚiGW: 3 465 000,00 zł

Termin realizacji: 15.01.2020 r. - 30.09.2022 r.