Image

Projekt pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej południowej części województwa łódzkiego poprzez budowę kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych w Radomsku” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,

Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej,

Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Nr projektu: WND-RPLD.06.02.01-10-0022/17-00

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych, w skład którego wchodzi:

- budynek kompleksu, a w nim 6-cio torowy basen pływacki o wymiarach 25,00 m x 16,00 m i głębokości 2,20 m wraz z widownią, basen szkoleniowo – rekreacyjny o wymiarach 12,5 m x 9,5 m i głębokości 1,10 m wyposażony w gejzery powietrzne, bicze wodne i kaskady do masażu, brodzik dla dzieci o powierzchni ok. 35,0 m² i głębokości 0,40 – 0,90 m, saunarium składające się z sauny parowej, sauny suchej, sauny solnej i sauny infrared oraz 3 wanny do hydromasażu, każda dla min. 6 osób, do zastosowania kąpieli borowinowej, ługowej i masażu wodnego, a także pokoje gościnne mogące pomieścić 30 osób.

- na zewnątrz budynku usytuowany zostanie basen rekreacyjny o powierzchni całkowitej ok. 145,0 m² wyposażony w zjeżdżalnię otwartą o długości ok. 20 m. Przy basenie zewnętrznym, ale w strefie bezpłatnej znajdować się będzie wodny plac zabaw o powierzchni ok. 220,0 m² wyposażony w zabawki i atrakcje wodne dla dzieci. Dookoła wodnego placu zabaw rozmieszczone będą ławki, parasole i rozkładane leżaki, tworząc w ten sposób strefę relaksu.

- ponadto, również w ogólnodostępnej strefie bezpłatnej, usytuowany zostanie park edukacyjny wyposażony w urządzenia zabawowo – edukacyjne, demonstrujące zjawiska fizyczne (m.in. urządzenie obrazujące rozchodzenie się fali dźwiękowej, wieża ciśnień, kołyska Newtona czy też urządzenie do tworzenia figur Lissajous). Dodatkowo pojawi się także ścieżka edukacyjna z tropami zwierząt i odciskami liści drzew wraz z tablicami informującymi odpowiednio o gatunkach zwierząt i roślin występujących w polskich parkach narodowych i krajobrazowych.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 32 850 000,00 zł.

Kwota dofinansowania EFRR: 7.362.699,99 zł

ciag feprreg rrp lodz ueefrr

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: