Image

Projekt pn. "Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku" jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III Transport

Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski

Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski

Nr projektu: WND-RPLD.03.01.02-10.0002/17-00

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Radomsku oraz poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego. Realizacja projektu jest jednocześnie kolejnym krokiem do realizacji założeń Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Radomska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020.

Przedmiot projektu: W ramach realizacji projektu zakupione zostaną 4 autobusy o napędzie hybrydowych, 4 z silnikiem spalinowym klasy EURO 6. Ponadto w mieście w wyniku realizacji projektu stanie 15 nowoczesnych i komfortowych wiat przystankowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta (ul. AArmii Krajowej, ul. Leszka Czarnego, ul. Piastowska, Plac 3 Maja, ul. Reymonta, ul. Krasickiego, ul. 11 Listopada, ul. Batorego) i wpisujących się stylem w założenia rewitalizacyjne centrum miasta. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potzrebom mieszkańców korzystających z transportu publicznego, w 17 różnych lokalizacjach zamontowanych zostanie 17 elektronicznych tablic informacji pasażerskiej. Projekt zostanie w całości zrealizowany do końca 2019 roku.

Termin realizacji: 15.06.2018 - 15.12.2019

Całkowita wartość projektu: 13 731 547,03 PLN

Kwota dofinansowania EFRR: 8 819 448,91 PLN

Aktualizacja z dnia 10.07.2018r.

W dniu 05.03.2019r. została zamontowana tablica informacyjna przy budynku przy budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Radomsku, przy ul. Narutowicza 1. Zamontowana tablica jest elementem prowadzonych działań promocyjnych w ramach realizowanego projektu.

Aktualizacja z dnia 05.04.2019r.

Ogłoszenie przetargu na Wykonanie robót polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu fabrycznie nowych dwustronnych tablic przystankowych LED oraz budowie instalacji elektrycznej zalicznikowej w ramach zadania pn. „Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku”.

Aktualizacja z dnia 16.05.2019r.

Ogłoszono zamówienie publiczne do złożenia oferty na sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z uruchomieniem mobilnego, elektromechanicznego podnośnika kolumnowego do podnoszenia autobusów dwuosiowych.

Aktualizacja z dnia 19.09.2018

Ogłoszono przetarg na wykonanie robót polegających na dostawie i montażu wiat przystankowych w ramach projektu pn. „Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku”.

Aktualizacja z dnia 03.01.2019

Ogłoszony został przetarg na dostawę fabrycznie nowych, niskoemisyjnych i niskopodłogowych miejskich autobusów na potrzeby transportu publicznego w Radomsku z podziałem na dwie części. W części pierwszej miasto chce zakupić 4 pojazdy hybrydowe zaś w części drugiej – 4 pojazdy z silnikiem diesla spełniających normę emisji spalin EURO 6.

Aktualizacja z dnia 26.06.2018

Ogłoszono ankietę dla mieszkańców na wybór koloru autobusów. Jak będą wyglądały autobusy? O tym zadecydują radomszczanie. Miasto uruchomiło ankietę, która ma na celu poznanie opinii na temat wyglądu nowych pojazdów. Z przedstawionych 5 przykładowych koncepcji z różnym zestawieniem kolorystyki. W ankiecie, która potrwa do 4 lipca, można wskazać jedną.

Aktualizacja z dnia 25.04.2019r.

Dziś do Radomska przyjechały cztery nowe autobusy marki Solaris. Dwa hybrydowe oraz dwa tradycyjne spełniające wysokie normy ekologiczne.

dsc 0676

dsc 0681

dsc 0683

dsc 0687

Aktualizacja z dnia 30.10.2019r.

Wszystkie wiaty i tablice informacji pasażerskiej zostały przystankowe zostały zamontowane i odpowiednio oznaczone, informując o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

20200123 093330

20200123 095754

20200123 101040

20200123 104342

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: