expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Przebudowa i rozbudowa ul. Starowiejskiej

Przebudowa i rozbudowa ul. Starowiejskiej w Radomsku na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Partyzanckiej wraz z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem i ścieżką rowerową

Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Oś priorytetowa I Infrastruktura transportowa

Działanie I.1 Drogi

Nr projektu: WND-RPLD.01.01.00-00-032/09

Beneficjent: Gmina Miasto Radomsko

Przedmiot projektu obejmuje kompleksową przebudowę i rozbudowę ul. Starowiejskiej w Radomsku wraz z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem, budową zatok oraz obustronnego chodnika. Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury transportowej w mieście i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę ul. Starowiejskiej.

Zakres inwestycji obejmuje:

1.Kompleksową przebudowę i rozbudowę ul. Starowiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem, zatokami autobusowymi, obustronnym chodnikiem;
2.Wybudowanie ścieżki rowerowej;
3.Przebudowę 5 skrzyżowań.

Kwota dofinansowania EFRR: 1 087 635,36 zł

Czas realizacji: 30/04/2008-30/11/2011