expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej "Glinianki”

Projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Miasta Radomska poprzez stworzenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej "Glinianki” jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej

Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Nr projektu: RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/20

Beneficjent: Miasto Radomsko

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej poprzez budowę nowej infrastruktury turystycznej w miejscu niezagospodarowanych terenów w Radomsku. Zagospodarowanie terenu podniesie atrakcyjność całego miasta pod względem turystycznym, a także inwestycyjnym. Zwiększony zostanie udział terenów zielonych w mieście. W ramach inwestycji przewiduje się budowę innowacyjnej w skali regionu infrastrukturę turystyczną, w tym przede wszystkim: szklana kładka, której wysokość wyniesie około 4 m, wyposażona zostanie w interaktywną płytkę imitującą pękanie szkła, uaktywniająca się po nastąpieniu na nią. Kładka będzie pełniła funkcję tarasu widokowego, z którego widoczna będzie duża część parku, ponadto szklana kładka będzie łączyła ze sobą dwa nasypy. Fontanny multimedialne również będą pełnić ciekawą atrakcję turystyczną, przyciągając większe grupy osób podczas wieczornych pokazów, dodatkowo stworzą przyjemniejszy klimat w cieplejsze dni. Na całościową infrastrukturę składać się będą różnego rodzaju obiekty sportowe w postaci boisk, skate parku, pump tracka, strefy dirt, czy mini golfa, które zapewnią możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu  mieszkańcom i turystom.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • Przygotowanie dokumentacji projektowej
 • Budowę nowej infrastruktury turystycznej na terenie miasta Radomska w ramach, której uwzględniono:
 • roboty przygotowawcze,
 • budowę placu do gier,
 • budowę strefy chillout,
 • budowę strefy zieleni uporządkowanej,
 • budowę strefy street workout ze ścianką wspinaczkową – siłownia dla każdego,
 • budowę strefy mini golf,
 • budowę strefy wspinaczkowej,
 • wykonanie prac związanych ze stawem,
 • budowę sensorycznego placu zabaw,
 • budowę strefy rekreacji rowerowej,
 • budowę ciągów komunikacyjnych,
 • zagospodarowanie terenów zielonych,
 • montaż elementów małej architektury tj. kosze na śmieci, różne rodzaje ławek do siedzenia oraz stojaki na rowery, stoliki typu „odos”, punkty poboru wody, podnośniki pionowe,
 • dostawę i montaż platform dla NPS
 • schody terenowe,
 • nowe nasadzenia drzew i krzewów,
 • budowę 3 boisk: 1 boisko zielone do gry w piłkę nożną, dwa boiska wielofunkcyjne: jedno do gry w piłkę ręczną, drugie do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa.
 • scenę typu amfiteatr,
 • toalety modułowe,
 • zielone ściany (w tym montaż budek dla ptaków, domków dla jeży, psich stacji oraz poidełek dla pszczół i owadów),
 • ścianę 3D do grafik,
 • szklaną kładkę,
 • zespół fontann multimedialnych,
 • górkę saneczkową.
 • Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Termin realizacji: 20.06.2018 – 30.09.2023

Całkowita wartość projektu: 13 175 170,58 zł

Kwota dofinansowania: 7 516 507,48 zł

logotypy RPO