Projekty międzynarodowe

Projekt pn. “ ENTER (to) entrepreneurship” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +, akcji kluczowej KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA204 – Partnerstwa strategiczne na rzecz...