Image

Projekt pn. „Rozbudowa ul. Dobrej w Radomsku na odcinku od ul. Energetyków do ul. Batorego” jest współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Projekt rozbudowy drogi gminnej - ul. Dobra obejmuje poszerzenia miejscowego pasa drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Batorego i ul. Energetyków z wymianą konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowę i budowę zjazdów oraz budową chodnika jednostronnego wraz z rozbiórką istniejących opraw oświetleniowych zlokalizowanych na słupach energetycznych linii napowietrznej niskiego napięcia będących we własności gestora sieci energetycznej PGE Dystrybucja oddział Łódź Teren i budową linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz dokonanie rekompensacyjnych nasadzeń drzewostanu. W zakresie projektowanej inwestycji znajduje się:

1. rozbudowa drogi gminnej,

2. rozbiórka opraw oświetlenia ulicznego i budowa sieci oświetlenia ulicznego,

3. zmiana lokalizacji istniejących wpustów deszczowych,

4. przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych.

Projekt stanowi kontynuację wcześniej realizowanego przedsięwzięcia rozbudowy  drogi gminnej - ul. Dobra, która podzielona została na trzy odcinki. Odcinek od ul. Energetyków do ul Ciepłej został już rozbudowany, ze środków własnych Miasta, obecny projekt stanowi dopełnienie rozbudowy ul. Dobrej na odcinku od ul. Batorego do ul. Ciepłej i obejmuje odcinek od ul. Batorego do ul. Energetyków.

Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowej ulicy,  zapewni to m.in budowa chodnika, zmiana nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię mineralno – bitumiczną, wykonanie przejść dla pieszych. Bezpośrednio przed przejściem dla pieszych wykonane zostaną oznaczenie tej strefy dla osób niewidzących i słabowidzących w postaci płytek z polimerobetonu z widocznymi wypustami „guzami” ułatwiającymi ocenę zbliżania się do miejsca niebezpiecznego.

Termin realizacji: 06.2020r. – 11.2020r.

Całkowita wartość projektu: 780 147,00 zł.

Kwota dofinansowania FDS: 468 088,00 zł.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: