Od stycznia 2021 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku można składać wnioski o wydanie Karty „DUŻA RODZINA”.

Program ten skierowany jest do wielodzietnych rodzin, w tym do wielodzietnych rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Radomska bez względu na ich dochód. W programie mogą wziąć udział rodziny składające się z rodziców/rodzica mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko się uczy lub studiuje.

Do wniosku o wydanie karty należy dołączyć zdjęcia legitymacyjne członków rodziny. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia dołącyć należy zaświadczenie, legitymację lub inny dokument o kontynuacji nauki (dokument zostanie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez pracownika jednostki przyjmującej). Karty będą imienne, wyrabiane dla każdej osoby w rodzinie.

Rodziny, które korzystały już z programu i posiadały kartę ,,Dużej Rodziny" informujemy, że karty te są ważne do końca grudnia 2020 r. W celu otrzymania nowej karty należy złożyć wniosek ponownie."

 

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie Radomszczańskiej Karty Dużej Rodziny