Patronat Prezydenta nad konkursem plastycznym pt. Piękna nasza niepodległa realizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Mieszka I w Radomsku od 1 października do 2 listopada 2021 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 9 listopada br. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historą niepodległości Polski, kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości narodowej, jak również pobudzanie szacunku wobec bohaterów narodowych z tamtego okresu. Dzięki doskonaleniu umiejętności plastycznych konkurs ma na celu zwiększenie kreatywności oraz rozwój wyobraźni.