Patronat Prezydenta nad III Powiatowym Konkursem Wiedzy o HIV/AIDS "Moja wiedza o AIDS - to bezpieczeństwo i brak uprzedzeń" organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku. Konkurs trwa od 15 do 26 listopda 2021 roku, a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na 1 grudnia 2021 roku. Cele konkursu to:
- podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS,
- kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia wirusem HIV,
- uświadomienie uczniom, że zagorżenie HIV może dotyczyć każdego człowieka,
- zachęcenie do wykonywania testów w kierunku HIV,
- kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS.