Image

Dlaczego opracowujemy Gminny Program Rewitalizacji

17 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777 ze zm.). Radomsko, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, podjęło decyzję o opracowaniu programu rewitalizacji w trybie ww. ustawy. W związku z tym Uchwałą Nr XXIII/141/16 z dnia 1 marca 2016 r. Rada Miejska w Radomsku wyznaczyła ustawowy obszar rewitalizacji, a także przystąpiła do opracowania gminnego programu rewitalizacji (GPR). Na etapie opiniowania projektu GPR instytucje opiniujące zgłosiły szereg zapytań do projektu dokumentu, wywołując ryzyko wydłużenia procedury opracowania GPR. Podjęto więc decyzję o odstąpieniu od przygotowania dokumentu GPR i o opracowaniu pozaustawowego programu rewitalizacji, na który zezwalała ustawa o rewitalizacji (art. 52).

Uchylono więc Uchwałę Nr XXIII/141/16 z dnia 1 marca 2016 r. i w to miejsce Uchwałą Nr XLIII/331/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dna 27 września 2017 przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku.

Okres przejściowy dla pozaustawowych programów rewitalizacji kończy się z dniem 31 grudnia 2023. Po tym okresie jedynym dokumentem umożliwiającym prowadzenie polityki rewitalizacyjnej, będzie gminny program rewitalizacji. Zakończenie okresu przejściowego dla pozaustawowych programów zbiega się z końcem obecnej perspektywy finansowej UE, trwającej w latach 2014-2020. Fundusze strukturalne dostępne w nowej perspektywie 2021-2027 wymagają przygotowania nowych dokumentów programowych przez gminy. Radomsko będzie więc jednym z pierwszych miast w Polsce, posiadającym dokument strategiczny w zakresie rewitalizacji, upoważniający do realizacji działań rozwojowych w nowej perspektywie. Gminny Program Rewitalizacji Radomska 2030+ zostanie przygotowany w ramach projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwartego”, realizowanego przez partnerów: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Uczelnię Łazarskiego.

Za przygotowanie modelowego Gminnego Programu Rewitalizacji Radomska 2030+ odpowiadają eksperci Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego z ramienia Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Poza opracowaniem GPR eksperci wypracują na przykładzie Radomska model przekształcania lokalnego programu rewitalizacji w ustawowy gminny program rewitalizacji, umożliwiając jego upowszechnienie wśród innych gmin w Polsce, planujących przygotowania do nowej perspektywy.

 

Image
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami

Biuro Funduszy Zewnętrznych i Strategii Miasta

Karolina Brzozowska-Dymus - kierownik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 (44) 685 44 77

Urząd Miasta Radomska
ul. Tysiąclecia 5,
97-500 Radomsko
Miejsce urzędowania: pok. 211, 212
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30, wtorek do 17.00

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 (44) 685 44 72

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: